menu

Algemeen Maatschappelijk Werk Elburg

Soms komt u er even niet meer uit. De vragen over het werk, financiën, wonen, in uw relatie of met de opvoeding van uw kinderen worden u teveel. Stimenz biedt hulp en begeleiding aan mensen met problemen, vragen.

Samen met u gaan we op zoek naar een manier waarop u het beste uw vraag kunt oplossen. Wij hebben goed zicht op de mogelijkheden. Hierin ligt onze kracht. Om uw vraag aan te pakken kijken we onder andere naar samenwerking met een vrijwilliger, hulp uit de eigen omgeving of samenwerking met andere organisaties. Samen bedenken we de oplossing die past bij uw vraag. U kunt zich direct bij Stimenz melden. De hulpverlening is kosteloos en een doorverwijzing van een huisarts of andere hulpverleningsinstantie is niet nodig.

In Elburg zijn wij gevestigd in: ‘t Huiken,  Lange Wijden 33a. Er is een inloopspreekuur op woensdag van 9:00-10:00 uur

Sociaal raadslieden zijn er om de week op woensdag aanwezig voor een afspraak. Bekijk hier de spreekuurtijden.

Verder kunt u ook terecht op het Financieel Trefpunt Elburg in het Huiken: wekelijks open op woensdag van 10.00-12.00 uur. Inwoners van Elbug kunnen hier met al hun vragen op financieel gebied terecht (In het trefpunt werken samen: Humanitas, Schuldhulpmaatje, MEE, Sociaal.nl, Stimenz, Sociaal Raadslieden Stimenz, Stichting Wiel, team Doe‘th en gemeente Elburg.)