menu

Gescheiden opvoeden: ouderbijeenkomsten KIES

KIES (Kinderen In Echtscheidings Situaties) is een methodiek die zich richt op kinderen en de preventie van mogelijke gevolgen van een echtscheiding. KIES richt zich, in het belang van het kind, ook op de ouders. Hiervoor is het aanbod 'Gescheiden Opvoeden' ontwikkeld.

Ouders die hun relatie beëindigen worden ex-partners. Zij proberen emotioneel los te komen van elkaar. Op welke wijze dit ook gebeurt, zij blijven altijd samen ouders van hun kind(eren), want ex-ouders bestaan niet! Het is soms niet makkelijk om als ex-partners afstand van elkaar te nemen en wel samen de zorg voor kinderen goed vorm te geven. Toch is dit van essentieel belang voor de betrokken kinderen. Een scheiding is voor kinderen vaak een ingrijpende gebeurtenis, die voor hen praktische en emotionele gevolgen heeft.
 

Wat kun je verwachten?

De bijeenkomsten geven ondersteuning bij het het alleen opvoeden van kinderen ten gevolge van (echt)scheiding. Deze bijeenkomsten hebben tot doel om ouders bewust te maken van de behoeftes en problemen van hun kinderen. Hoe eerder kinderen en ouders geholpen kunnen worden bij het maken van de juiste keuzes, des te beter. Belangrijk is dat gevoelens en problematiek van het kind worden herkend en erkend en dat ouders leren hoe ze hier het beste mee om kunnen gaan. In de groep worden ervaringen uitgewisseld, er wordt informatie gegeven, er is gelegenheid tot vragen stellen en er wordt aandacht besteed aan het positief opvoeden.

De volgende thema's kunnen aan bod komen:

  • de veranderde rol als ouder
  • fasen van de (echt)scheiding
  • verschillende perspectieven van ouder(s) en kind
  • belang van het kind
  • kinderen en de mogelijke (echt)scheidingsproblematiek
  • verantwoord ouderschap
  • eigen (nieuwe) keuzes maken

Meer informatie/aanmelden

Meer informatie over de methodiek KIES kunt u vinden op de website van KIES.
 
Aanmelden kan via de website van het CJG.
(bij 'opmerkingen' kunt u aangeven of u kinderen heeft van 7 jaar en jonger, of 7 jaar en ouder)