menu
Jongeren Informatiepunt JIP Apeldoorn

Jongeren Informatiepunt JIP Apeldoorn

Het JIP is er speciaal voor jongeren. Zij kunnen er met elke vraag terecht.

Er komt veel op jongeren af. Voortdurend zijn er keuzes te maken. Soms is de beslissing makkelijk, een andere keer is het fijn om meer informatie of wat hulp te krijgen. Daarvoor is het JIP.

Een bezoek aan het JIP is gratis. En wat de vraag ook is, medewerkers van het JIP gaan er vertrouwelijk mee om. Een afspraak maken is niet nodig; er is open inloop. Openingstijden zijn: maandag t/m vrijdag van 13:00-17:00 uur. Het JIP bevindt zich aan de Asselsestraat 65 (Apeldoorn Centrum). 

Praktische informatie

Hieronder vind je wat handige informatie en cijfers. Zoals de video over Studiefinanciering, infosheet Studiefinanciering 2020infosheet Toeslagen 2020, Infosheet Op Kamers 2020. Je kunt hier ook de folder JIP downloaden.

Voor wie?

Het JIP is er voor jongeren van 12 tot 27 jaar. Ouders, verzorgers of docenten zijn ook welkom, net als ouders, docenten of andere mensen die veel met jongeren te maken hebben. 

Wat doet het JIP precies?

factsheet JIP 2019 en JIP 2018

Het JIP biedt informatie, advies en hulp op het gebied van: geld, werk(loosheid), studiefinanciering, huisvesting, drugs, verslaving, relaties, gezondheid, vrije tijd, mishandeling, studie, seksualiteit en andere thema's waar jongeren mee te maken kunnen krijgen. Jongeren kunnen terecht voor:

 • Informatie
  Het JIP wil jongeren informeren over onderwerpen waar zij belangstelling voor hebben. Daarom zijn er op het JIP bijna 200 verschillende folders en brochures aanwezig. Over diverse onderwerpen is ook documentatiemateriaal beschikbaar, dat gekopieerd kan worden.

 • Bemiddeling
  Sommige jongeren ervaren een drempel om contact op te nemen met instanties. Een JIP-medewerker kan hierbij ondersteunen.

 • Advies
  Het JIP is er ook voor jongeren die advies wensen. De JIP-medewerker bespreekt samen met de jongere de voor- en nadelen van een beslissing. De uiteindelijke keuze blijft bij de jongere.

 • Praktische ondersteuning
  Jongeren kunnen bij het JIP terecht wanneer ze moeite hebben om formulieren in te vullen. Het JIP begeleidt jongeren ook bij het vinden van een baan of stageplek. Hiervoor is het project StimenzWerkt.  

 • Doorverwijzing
  Soms hebben jongeren meer hulp nodig dan het JIP kan bieden. In dat geval wordt gekeken waar zij wel de juiste hulp kunnen krijgen. JIP-medewerkers verwijzen door wanneer dit van toepassing is, bijvoorbeeld naar het bureau voor rechtshulp, de sociale dienst, jeugdbescherming of een andere instelling.

 • Preventie- en voorlichtingsactiviteiten
  Het JIP geeft voorlichting over loverboys op scholen en in buurthuizen. Ook over andere thema's kan voorlichting worden geven, bijvoorbeeld seksualiteit. Voorlichting wordt gegeven aan groepen jongeren, ouders en/of docenten.

 • Belangenbehartiging
  Medewerkers van het JIP komen op voor de belangen van jongeren. Wanneer bepaalde regelingen niet blijken te werken of nadelig zijn voor jongeren, zal het JIP zich inzetten om dit onder de aandacht te brengen.

 • Dienstverlening
  Jongeren kunnen bij het JIP gebruik maken van een pc, kopieerapparaat. Ook is er ruimte om zakelijke telefoontjes te plegen.

Bereikbaarheid JIP

Het JIP is vijf middagen per week open: maandag t/m vrijdag van 13:00-17:00 uur. Het JIP is ook telefonisch, per e-mail en natuurlijk via social media te bereiken. Je kunt hier ook de flyer JIP downloaden.

 Locatie  Asselsestraat 65, Apeldoorn 
 Tel.  088 784 62 22
 E-mail  jipapeldoorn@stimenz.nl
 Instagram  jipapeldoorn
 Facebook JIP Apeldoorn
 Twitter @JipApeldoorn