menu

Kr8kidzz: training assertiviteit en sociale vaardigheid

De training is onderverdeeld in twee groepen: kinderen uit de groepen 3, 4 en 5 en kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.

Wat kun je verwachten?

Het doel is om de scoiale vaardigheden van kinderen te vergroten door middel van rollenspellen en oefeningen aan de hand van verschillende thema's:

1. Dit ben ik! Jezelf presenteren
2. Omgaan met boosheid en frustraties
3. Pesten
4. Weerbaarheid
5. Zelfvertrouwen en eigen kracht
6. Afscheid nemen en zelf verder gaan

De bijeenkomsten

Elke training bestaat uit 6 wekelijkse bijeenkomsten van 1 uur. De groep bestaat uit 8-10 kinderen en wordt begeleid door twee maatschappelijk werkers. De bijeenkomsten vinden plaats onder schooltijd.

Het contact met de ouder(s) en school zal vooral via de mail verlopen. Na elke bijeenkomst krijgen zowel ouder(s) als school informatie over de bijeenkomst. Soms zal gevraagd worden om bepaalde onderdelen thuis te oefenen.
Elke keer voordat de volgende bijeenkomst plaatsvindt, mailt u als ouder uw ervaring naar de cursusleider. Door op deze manier samen te werken kan een kind zo goed mogelijk met de vaardigheden aan de slag gaan, thuis, op school en tijdens de training.

Na de 6 bijeenkomsten vindt er een eindgesprek plaats. Hierin vertellen we over het leerproces en geven we eventueel tips of aandachtspunten mee. Ook is er een terugkoppeling met de school (per mail).

Aanmelden

In Apeldoorn gaat aanmelden via de website van het CJG. Voor deelname in Barneveld, Ede of Nijkerk kunt u contact opnemen via 088 - 784 64 64.