menu

Sociale vaardigheden voor jongeren (14-16 jaar)

Deze training is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar die het in de praktijk lastig vinden om op een goede manier met anderen om te gaan.

Hierbij kun je denken aan jongeren die het lastig vinden om voor zichzelf op te komen of die het moeilijk vinden om hun grenzen aan te geven. De training is ook leerzaam voor jongeren die juist te fel reageren op anderen, snel in strijd raken en moeite hebben met luisteren.

Wat kun je verwachten?

Deelname aan deze training kan ervoor zorgen dat je wat handiger wordt in het contact met anderen. Daarbij kun je aangeven wat jij wilt en kun je ook luisteren naar de ander. Doordat je sociaal vaardiger bent, ben je zelfverzekerder en dat maakt het leven een stuk prettiger!

Concrete onderwerpen zijn:

  • Luisteren
  • Iets vragen aan een ander
  • Een praatje beginnen
  • Nee zeggen
  • Iets bespreken met een ander
  • Kritiek krijgen en kritiek geven
  • Boosheid en teleurstelling uiten
  • Complimenten krijgen en geven

De bijeenkomsten

De cursus bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2 uur. Een pauze is inbegrepen, waarin voor drinken wordt gezorgd. De groepen zullen uit ongeveer 8 tot 10 deelnemers bestaan en worden begeleid door twee ervaren maatschappelijk werkers. Samen met de andere deelnemers krijg je veel ruimte om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

Waar?

Deze groep wordt gegeven in Harderwijk. Neem contact op met de locatie voor de actuele data.

Kosten

Voor het volgen van een cursus of groep wordt een eigen bijdrage van 20 euro gevraagd.

Meer informatie/aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Stimenz: 088 784 64 64.