menu

Sociale Vaardigheden

De training sociale vaardigheden is bedoeld voor kinderen van de basisschool (groep 3 t/m groep 8) die het lastig vinden om goed om te gaan met leeftijdsgenootjes. Te denken valt aan kinderen die aan de kant staan, gepest worden, weinig initiatief nemen, die vaak ruzie maken of moeilijkheden hebben met het oplossen van problemen.

Samen spelen met andere kinderen klinkt eenvoudig, maar er komt heel wat bij kijken. Om met andere kinderen samen te spelen moet je als kind bijvoorbeeld durven vragen of je mee mag doen. Je moet op je beurt kunnen wachten, spelregels volgen, tegen je verlies kunnen en durven zeggen wat je niet leuk vindt. Sommige kinderen hebben moeite met deze vaardigheden.


Wat kun je verwachten?

We bieden drie trainingen aan:
  • 'Tim en Flapoor' is voor kinderen van groep 3 t/m groep 5. Hierin worden op een speelse manier vaardigheden aangeleerd door de fantasiefiguren Tim en Flapoor. Deze bijeenkomsten sluiten goed aan bij de jonge leeftijd van de kinderen.
  • 'Kr8kidzz' is vooral gericht op kinderen van groep 6, 7, 8. Het doel is om de sociale vaardigheden van kinderen te vergroten. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van rollenspellen en oefeningen aan de hand van verschillende thema's. In Ede wordt deze training ook aangeboden aan kinderen van groep 3, 4 en 5.
De training wordt gegeven door twee ervaren trainers. De locatie en het tijdstip worden nader bepaald. U ontvangt hierover informatie bij de aanmelding. De kosten voor de training zijn 20 euro per kind voor de gehele training. Ieder kind krijgt hiervoor drinken en een eigen rugzakje met materiaal voor de training.


Waar?

De training 'Tim en Flapoor' wordt gegeven in Barneveld. Kr8kidzz wordt gegeven in Apeldoorn (CJG) en  Ede (CJG). Neem contact op met de locatie voor de actuele data.


Meer informatie/aanmelden

Voor meer informatie en/of aanmelden kunt u contact opnemen met Stimenz: 088 784 64 64.