menu

Vindplaatsgericht jongerenwerk

Om jongeren te betrekken bij de samenleving en ontmoeting te realiseren, zijn straatgroepenteams en vindplaatsgerichte jongerenwerkers actief. Deze jongerenwerkers zoeken de jongeren op en activeren en stimuleren de jongeren deel te nemen aan de samenleving.

Daar waar jongeren niet zelfstandig in staat zijn om eigen verantwoordelijkheid te dragen, wordt ondersteuning geboden. Jongeren die problemen veroorzaken worden geconfronteerd met hun gedrag (in samenwerking met politie, bureau HALT, het casusoverleg risicojongeren en jongerenwerk).

Vindplaatsgericht jongerenwerk kenmerkt zich door:

  • Het zoeken en vinden van jongeren op straat en op ontmoetingsplekken
  • Het signaleren van probleemgedrag van jongeren
  • Het betrekken van jongeren bij de samenleving onder andere door het aanbieden van activiteiten
  • Het bevorderen van de ontwikkelingen van jongeren onder andere door de zelfredzaamheid en het zelforganiserende vermogen van jongeren, ouders en buurt te vergroten
  • Het vergroten van het wijkgerichte aanbod voor jongeren in de leeftijdscategorie 11-27 jarigen