menu

Opstap

Apeldoorn

Opstap is een tweejarig gezinsgericht stimuleringsprogramma voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. De kinderen worden spelenderwijs voorbereid op het leren lezen, schrijven en rekenen in groep 3.

Opstap leert de ouder door thema's en een videocursus hoe zij hun kind hierbij kunnen ondersteunen, zowel thuis als op school. De ouder krijgt kennis en vaardigheden aangereikt over ontwikkeling, opvoeding en onderwijs. Men leert op een positieve manier om te gaan met signalen van het kind en bevordert daardoor een actieve leerhouding en leerplezier.

Werkwijze

Iedere week ontvangt de ouder materialen en een boekje van de contactmedewerkster. De ouder onderneemt samen met het kind verschillende activiteiten, zoals: liedjes zingen, spelletjes spelen en voorlezen van verhaaltjes, rijmpjes en raadseltjes. Deze activiteiten sluiten aan bij de kennis en vaardigheden die nodig zijn in het basisonderwijs.

Daarnaast komen de deelnemende moeders bij elkaar tijdens bijeenkomsten rondom thema's op het gebied van ontwikkeling en opvoeding. De moeders leren, onder meer in een videocursus, hun kind te stimuleren en te ondersteunen bij het leren thuis en op school.

Opstap is kernpartner van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Khadija Ben Azzouz, coördinator Opstap, Stimenz: telefoonnummer 055-527 48 23 of per e-mail k.benazzouz@stimenz.nl