menu

'Alles is anders': Spel- en praatgroep voor kinderen van gescheiden ouders

Jaarlijks krijgen ongeveer 70.000 kinderen te maken met een scheiding van hun ouders. Een scheiding brengt veel veranderingen met zich mee. Kinderen hebben tijd en aandacht nodig om hieraan te wennen. Voor sommige kinderen brengt een echtscheiding rust omdat er minder ruzie is. Maar er is ook vaak sprake van verdriet, schuldgevoel, boosheid en onbegrip.

Het is belangrijk voor kinderen dat ze met anderen over hun gevoelens kunnen praten. Veel kinderen praten niet (over alles) met hun ouders. Ze voelen aan dat de ouders het al moeilijk genoeg hebben, of kunnen er niet goed over praten. CJG Ede, waar Stimenz onderdeel van uitmaakt, wil deze kinderen een plek bieden waar ze hun verhaal kunnen doen en lotgenoten kunnen ontmoeten. Daarom organiseert zij de groep ‘Alles is anders’ voor kinderen van 9 t/m 12 jaar (basisschool groep 6 t/m 8).

Werkwijze

In de groep worden de verschillende kanten van de scheiding pratend en spelenderwijs behandeld: de nieuwe situatie thuis, de wisselingen van de ene naar de andere ouder, de reacties op school, in de buurt en in de familie, een nieuwe partner voor mama of papa of het ontbreken van het contact met een van de ouders. Er worden spelletjes en opdrachtjes gedaan die hiermee te maken hebben. Bij alle aspecten besteden we aandacht aan de gevoelens die de kinderen erbij ervaren en doen we een appèl op hun eigen krachten en probleemoplossend vermogen.

Doel

Het doel van de groep is enerzijds dat kinderen beter leren omgaan met alle gevolgen die de scheiding met zich meebrengt (o.a. door ‘de tools' die zij aangereikt krijgen), anderzijds dat zij ervaren niet de enigen te zijn.

Voor wie?

De groep is bedoeld voor kinderen (9 t/m 12 jaar) waarvan de ouders gescheiden leven. De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 1,5 uur voor de kinderen en een informatiebijeenkomst voor de ouders. De groep bestaat uit maximaal 8 deelnemers. De cursus wordt gegeven door het CJG in Ede.

Wanneer en waar?

Aanmelden voor deze groep kan doorlopend. Bij voldoende aanmeldingen start er elk voor- en najaar een groep. De groep wordt gegeven op een locatie in Ede. Deze locatie kan wisselen en wordt uiterlijk in het kennismakingsgesprek bekend gemaakt.

Kosten

Deelname aan de groep kost € 20,= per kind. Als deze kosten een probleem zijn, is dat bespreekbaar.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie en om aan te melden kunt u contact opnemen met Claudia Uffing van CJG Ede. Tel: 0318 – 745757. E-mail: info@cgjede.nl.