menu

Soms komt u er even niet meer uit. De vragen over het werk, financiën, wonen, in uw relatie of met de opvoeding van uw kinderen worden u teveel. Stimenz biedt hulp en begeleiding aan mensen met problemen, vragen. Samen met u gaan we op zoek naar een manier waarop u het beste uw vraag kunt oplossen. Wij hebben goed zicht op de mogelijkheden. Hierin ligt onze kracht. Om uw vraag aan te pakken kijken we onder andere naar samenwerking met een vrijwilliger, hulp uit de eigen omgeving of samenwerking met andere organisaties. Samen bedenken we de oplossing die past bij uw vraag. U kunt zich direct bij Stimenz melden. De hulpverlening is kosteloos en een doorverwijzing van een huisarts of andere hulpverleningsinstantie is niet nodig.

Sociaal Trefpunt Elburg

Het team maatschappelijk werk Stimenz Elburg werkt vanuit het Sociaal Trefpunt in het Huiken (Lange Wijden 33, Elburg) Ivm Corona zijn de inloopmomenten komen te vervallen, wel is het mogelijk om op de vrijdagen in gesprek te gaan met een medewerker, daar dient u wel eerst een afspraak voor te maken per telefoon of mail.

T 0525  682 211, maandag t/m vrijdag tussen 9.00 - 12.30 uur
E-mail: vraag@sociaaltrefpunt.nl

Sociaal raadslieden op afspraak: in de even weken op woensdag en in de oneven weken op donderdag. Neem vooraf telefonisch contact op om een afspraak te maken. Dit kan op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 8:30 en 12:30 uur via 088 784 6210.

Financieel Trefpunt: Elburg in het Huiken en ’t Harde in MFC Aperloo: i.v.m. de coronacrisis is het Financieel Trefpunt tijdelijk niet open voor inloop. U kunt wel bellen voor informatie, advies of om een afspraak te plannen: 0525 68 22 11. 

Financieel Trefpunt Elburg in het Huiken: wekelijks open op woensdag van 10.00-12.00 uur. Inwoners van Elbug kunnen hier met al hun vragen op financieel gebied terecht (In het trefpunt werken samen: Humanitas, Schuldhulpmaatje, MEE, Sociaal.nl, Stimenz, Sociaal Raadslieden Stimenz, Stichting Wiel, team Doe‘th en gemeente Elburg.)

Financieel Trefpunt ’t Harde in MFC Aperloo: 
 wekelijks op donderdag van 15.30-17.30 uur.

Algemeen maatschappelijk werk
Informatie/advies

Algemeen maatschappelijk werk

Soms komt u er even niet meer uit. De vragen over het werk, financiën, wonen, in uw relatie of met de opvoeding van...

Echtscheidingsspreekuur
Informatie/advies

Echtscheidingsspreekuur

In de bovenvermelde gemeenten houden wij samen met advocaten een spreekuur echtscheiding. Alle vragen over echtscheiding...

Artikel 1 Noord Oost Gelderland
Informatie/advies

Artikel 1 Noord Oost Gelderland

Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG) zet zich in ter voorkoming en bestrijding van discriminatie en ongelijke behandeling....