menu

Ouderenadviseur / cliëntondersteuner

Apeldoorn

Oudere mensen die op hogere leeftijd nog zelfstandig wonen of mensen die vanwege gezondheidsproblemen hulp of zorg nodig hebben, weten niet altijd waar zij zich toe kunnen wenden. Ouderenadviseurs staan deze mensen bij met raad en daad in het zelfstandig blijven wonen.

De ouderenadviseurs van Stimenz zijn onafhankelijk. Zij kunnen gebruik maken van de diensten van alle organisaties op het gebied van wonen, zorg en welzijn in Apeldoorn. Dat maakt vele oplossingen mogelijk, zowel op het terrein van informele (vrijwillige), als formele (beroepsmatige) inzet.

Meer informatie

U kunt kosteloos gebruik maken van de diensten van de ouderenadviseur/cliëntondersteuner. U kunt hiervoor contact opnemen met Stimenz via telefoonummer: 088 784 64 64.