menu
Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werk

Apeldoorn

Schoolmaatschappelijk werkers (SMW-ers) richten zich op de begeleiding en ondersteuning van leerlingen/studenten in het basisonderwijs, voorgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Wanneer Schoolmaatschappelijk werk inzetten?

Het SMW kan worden ingezet als de school geen toereikende of passende hulp (meer) kan bieden aan leerlingen/studenten (en/of hun ouders) met psychosociale of materiële problematiek die van invloed zijn op hun persoonlijke ontwikkeling en als gevolg daarvan belemmerend kunnen werken op de schoolloopbaan.  

In het basisonderwijs heeft de SMW-er vooral contact met de ouders van leerlingen, bij het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zijn er meer contacten met de leerlingen/studenten zelf, waarbij waar mogelijk en nodig ouders en omgeving worden betrokken. Bij de aanpak werkt het SMW samen met de beroepskrachten van de school. De hulpverlening is zo kort mogelijk en zo lang als nodig. De gesprekken zullen doorgaans plaatsvinden op de school, op de locatie van Stimenz of bij het gezin thuis.

Het SMW is de verbindende schakel tussen gezin, onderwijs en (jeugd)zorg.
Daarnaast geeft het SMW informatie, advies en consultatie aan beroepskrachten en teams binnen het onderwijs. Vooral het leren (vroegtijdig) signaleren staat hierbij centraal.
 

Waarom Schoolmaatschappelijk werk inzetten?

Het doel van het SMW is om leerlingen/studenten en/of ouders die dat nodig hebben, in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te bieden. Het stelt leerlingen/studenten zo in staat om de school op een gezonde en veilige manier succesvol te doorlopen en af te ronden.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn: pesten of gepest worden, gebrek aan sociale vaardigheden, problemen in de thuissituatie of op school, gescheiden ouders, (huiselijk) geweld, opvoeding, gedragsproblemen, verslaving, etc.

Hoe werkt de aanmelding?

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen/studenten en beroepskrachten binnen het onderwijs kunnen zelf contact opnemen met het SMW.

Er is geen verwijzing voor nodig, maar een gezin kan wel  (met diens toestemming) verwezen worden, door bijv. de intern begeleider, de leerkracht, een medewerker van het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), de huisarts of een andere hulpverlener. De SMW-er zal in dat geval zelf met het gezin contact opnemen.

De hulp van het schoolmaatschappelijk werk is gratis; het wordt gesubsidieerd vanuit de gemeente.

SMW Stimenz binnen het onderwijs

Het SMW van Stimenz werkt in de gemeente Apeldoorn voor basisscholen, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Basisonderwijs

Het SMW van Stimenz werkt voor alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn. Elk stadsdeel heeft een vast contactpersoon binnen het SMW.

Voortgezet onderwijs

Het SMW van Stimenz werkt voor een aantal scholen voor voortgezet onderwijs in de gemeente Apeldoorn.

Middelbaar beroepsonderwijs

Het SMW van Stimenz werkt voor de MBO-opleiding Aventus (locaties Apeldoorn, Deventer en Zutphen).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de inzet van Stimenz binnen het bovengenoemde onderwijs? Of staat de school van jou of van uw kind hier niet tussen en is er een vraag of probleem? Neem dan contact op met het Schoolmaatschappelijk Werk van Stimenz, via telefoonnummer: 088 784 64 64.

Als u als school meer wilt weten over de mogelijkheden van het inhuren van SMW (structureel of op afroepbasis), kunt u contact opnemen met de coördinator van het SMW: Corine Laros, c.laros@stimenz.nl

Aanmeldformulier
Schoolmaatschappelijk werk (SMW)

We hebben uw aanmelding ontvangen en streven ernaar om binnen 1 week contact te leggen met cliƫnt en/of verwijzer
 Gegevens leerling 
 Gegevens school 
 Bij verwijzing