menu

Projecten

Spel- en praatgroepen voor kinderen; spelenderwijs werken aan het versterken van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen
Apeldoorn

Spel- en praatgroepen voor kinderen; spelenderwijs werken aan het versterken van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen

Stimenz organiseert diverse trainingen en spel- en praatgroepen voor kinderen. Hierin wordt met kinderen gewerkt aa...

Welzijn op Recept
Apeldoorn

Welzijn op Recept

Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een positieve draai aan het leven te geven. Mogelijk zijn er kl...

Apeldoorn

Outreachend Team

Het Outreachend Team is er voor dak-/thuisloze en risicojongeren. Het Outreachend Team (OT) biedt individuele hul...

Apeldoorn

StimenzWerkt

StimenzWerkt helpt jongeren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hoe dat eruit ziet, verschilt per jongere. So...

InHuis
Apeldoorn

InHuis

InHuis verbindt gezinnen in Apeldoorn met elkaar. Soms loopt het in een gezin even niet zo lekker. Dan zijn er andere ge...

Hfftig
Apeldoorn

Hfftig

Het project Hfftig is per 1 september 2009 gestart. Het heeft zich inmiddels van project naar methodiek ontwikkeld. Het...

OSSO
Apeldoorn

OSSO

OSSO staat voor Op Straat Sportief Ontmoeten. Het project komt in synergie met het jeugd- en jongerenwerk tot uitvoering...

Opstap
Apeldoorn

Opstap

Opstap is een tweejarig gezinsgericht stimuleringsprogramma voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. De kinder...

Seniorenconsulent
Oldebroek

Seniorenconsulent

De seniorenconsulent verleent diensten die ertoe bijdragen dat de kwaliteit van leven voor senioren optimaal is. Daarbij...

Home-Start
Apeldoorn

Home-Start

Home-Start is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ou...

Jongerenwerk
Apeldoorn

Jongerenwerk

Stimenz vindt het belangrijk om jeugd en jongeren optimaal voor te bereiden op hun actieve deelname aan de samenleving....

Maatwerktrajecten
Apeldoorn

Maatwerktrajecten

Bij Intensieve Maatwerktrajecten worden Wwb-jongeren (Wet werk bijstand) die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, duu...