menu

Sociaal pedagogisch werk

Apeldoorn

In elk stadsdeel is een sociaal-pedagogisch medewerker actief die samen met vrijwilligers van buurthuizen, buurtbewoners, Brede Scholen en diverse professionele samenwerkingspartners, kijkt wat er leeft in de wijk.

Daarbij wordt gelet op de taalontwikkeling van kinderen, opvoedingsondersteuning, de ontwikkeling van sociale competenties en ouderbetrokkenheid. Vanuit deze speerpunten worden activiteiten ontwikkeld en uitgevoerd op het gebied van sport, gezondheid, kunst, cultuur, techniek en natuur.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de sociaal pedagogisch werkers van Stimenz, via het telefoonnummer: 088 784 64 64.