menu

Stage

Update 3-2-2021

Wij verwelkomen heel graag per direct MBO- en HBO Communicatie studenten om drie super leuke, leerzame en levendige opdrachten uit te voeren. Hóe gaaf is het de Apeldoornse inwonerondersteuning en basisontmoetingsplekken over de bühne te brengen? Als jij enthousiast wordt van deze vacaturetekst, stuur dan direct een mail aan personeelsadministratie@stimenz.nl o.v.v. vacaturenummer STAG2021001. Uren en aanpak worden samen met jou afgestemd, er is ruimte voor eigen invulling. 

 

 

 

____________________________

Wij vinden het belangrijk om stagiairs de gelegenheid te geven zich te oriënteren binnen ons werkgebied. Studenten brengen frisse nieuwe ideeën mee, terwijl zij profiteren van de kennis en ervaring van onze medewerkers.

Wij willen stagiairs zoveel mogelijk een volwaardige en gelijkwaardige plaats geven in de organisatie, waardoor een maximaal leereffect wordt bereikt. Van stagiairs wordt verwacht dat ze deelnemen aan de meest voorkomende activiteiten binnen de afdeling. Zoals het contact met cliënten en deelnemen aan het teamoverleg.
 
Als organisatie bieden wij onze stagiairs praktijkbegeleiding aan. Doelstelling is dat de stagiair zo snel mogelijk een eigen plek binnen de organisatie vindt, zodat hij/zij kan leren in een optimaal klimaat. De stagebegeleider geeft de stagiair de begeleiding die nodig is voor diens ontwikkeling en opleiding. De stagebegeleider en de stagiair bepalen in onderling overleg de mate van begeleiding.
 
We hebben per jaar gemiddeld 10 stageplaatsen voor HBO-studenten en 25 stageplaatsen voor MBO-studenten beschikbaar.

Wat bieden wij?

Wij bieden je de gelegenheid om voor je opleiding relevante werkzaamheden te verrichten onder verantwoordelijkheid van een gekwalificeerde beroepskracht. Afhankelijk van het soort stage en het aantal uren, ontvang je een stagevergoeding.

Onderstaande mogelijkheden worden onderscheiden. Deze stages kunnen op verschillende locaties plaatsvinden binnen het werkgebied.

 
-Beroepsoriënterende stage voor eerstejaars HBO-studenten

MaatjesApeldoorn biedt de mogelijkheid om 4 uur per week vrijwilligerswerk tijdens je studie te doen. Als studentmaatje kun je gedurende een schooljaar praktijkervaring op doen. Je werkt zelfstandig bij mensen thuis. Tijdens de kennismaking met de deelnemer stellen we een leerdoel vast: waar wil de deelnemer zijn/haar aandacht op richten tijdens het maatjescontact? Als maatje sluit je hierop aan en stimuleer je de deelnemer hierin. Concreet kan het betekenen dat je helpt bij het verbeteren van de Nederlandse taal, zodat de deelnemer zelfstandiger wordt en mee kan doen in de samenleving. Of: dat je samen met de deelnemer onderzoekt welke activiteiten hij/zij kan ontwikkelen. Of: hoe het sociale netwerk van de deelnemer versterkt of vergroot kan worden.  Er is dus geen sprake van een stage. Je krijgt als studentmaatje dan ook dezelfde begeleiding als de andere vrijwilligers. Je krijgt een vrijwilligersovereenkomst in plaats van een stageovereenkomst.

-Beroepsgerichte stages, tweedejaars HBO-studenten
De stagiair maakt bij deze vorm van stage nader kennis met het gekozen beroep als sociaalwerker en in een taak als vrijwilliger (maatje), en brengt de aangeleerde theorie in de praktijk. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor de beroepsuitoefening. Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij de verzamelde informatie verwerkt en toetst aan de reeds geleerde theorie. Tweedejaars studenten worden binnen de organisatie ingezet bij 'Support4u' in Apeldoorn. Dit betreft een stage van twee dagen in de week.
-Beroepsopleidende stages, derdejaars HBO-studenten
Bij deze vorm van stage wordt al lerende en onder begeleiding van een praktijkopleider het beroep uitgeoefend. Dit vindt veelal plaats in de vorm van een combinatie van leren en werken. Bij deze vorm ligt de nadruk op werken. Derdejaars studenten worden ingezet in de teams van alle regio’s. Dit kan bijvoorbeeld binnen het (school)maatschappelijk werk (waaronder preventieve woonbegeleiding), seniorenvoorlichting en sociaal raadsliedenwerk. Op deze pagina is te zien wat Stimenz allemaal doet.
-Afstudeeropdrachten voor vierdejaars HBO/WO-studenten
Aan een afstudeeropdracht werkt de student zelfstandig. Het betreft een door de organisatie geformuleerde probleemstelling die om nader onderzoek vraagt. Het betreft een afstudeeropdracht wanneer het gaat om een opdracht die een student aan het einde van de opleiding maakt. Hierbij gaat het om studenten in het vierde jaar van hun HBO- of WO-opleiding. Stagiaires kunnen op elke afdeling waar een opdracht is geplaatst worden, mits op de betreffende afdeling in de begeleiding kan worden voorzien. De leidinggevende van een afdeling bepaalt of er een mogelijkheid is voor een afstudeeropdracht en hoe deze wordt ingevuld.
MBO-Stages
-Tweede- en derdejaars MBO-studenten
De stagiair zal gedurende een langere periode (variërend van een paar maanden tot een heel collegejaar) de geleerde theorie in de praktijk brengen. Daarnaast worden vaardigheden aangeleerd die nodig zijn voor de beroepsuitoefening. Van de stagiair wordt verwacht dat hij/zij de verzamelde informatie verwerkt en toetst aan de reeds geleerde theorie. Studenten worden binnen de organisatie ingezet in de regio Apeldoorn in de teams.

Stimenz is opgenomen in het register als erkend leerbedrijf. Meer informatie over onze kwalificaties is te vinden op de website van Stagemarkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over de inhoud van de stages bij Stimenz neem je telefonisch contact op met de contactpersoon van de locatie via: 088 784 64 64. Bekijk de lijst met contactpersonen.
 

Procedure

Heb je interesse in een stageplaats bij Stimenz? Stuur dan je sollicitatiebrief en CV naar stage@stimenz.nl. Hier kan je ook een bericht naar sturen als je vragen hebt over de procedure.

NB: Alleen sollicitaties waarbij onderstaande duidelijk is aangegeven, worden in behandeling genomen:
-    opleiding (niveau, opleidingsrichting en studiejaar);
-    de periode en het aantal uur;
-    de afdeling waar je stage wilt lopen;
-    de plaats waar je stage wilt lopen.

Bij aanvang van de stage vragen wij een Verklaring omtrent gedrag; het aanvraagformulier ontvang je bij het aangaan van de overeenkomst en de kosten worden vergoed.