menu

Werkwijze Maatschappelijk Werk Ede

 

Aanmelding
Tijdens de aanmelding bekijken we of het maatschappelijk werk de beste plek is voor uw vraag of probleem. Als uw vraag niet bij ons past of een andere vorm van ondersteuning beter aansluit, informeren wij u uiteraard waar u terecht kunt.

Intake
Wij plannen met u een eerste gesprek, de intake. In dit gesprek zetten we uw gegevens en uw problemen/vragen op een rij. We stellen samen met u duidelijk vast wat uw verwachtingen zijn. Wij gaan altijd uit van uw mogelijkheden, waarbij u zelf de richting bepaalt. Onze inzet is om samen met uw directe omgeving tot oplossingen te komen.

Plan en inzet
U bespreekt wat u wilt bereiken. Samen met u stellen we een plan op. Hierin staat beschreven waaraan gewerkt gaat worden èn hoe; waarbij u gebruik maakt van uw eigen krachten en kwaliteiten. Soms is het wenselijk om samen met uw partner of het hele gezin gesprekken te voeren of aan te sluiten bij een groepsactiviteit.

Afsluiting
Wij bieden in principe een kortdurend traject waarbij we uitgaan van 5 tot 10 gesprekken en meer als dat nodig is. Uiteindelijk is het doel dat u zelfstandig verder kunt, zonder hulp.

Verwijzen jullie ook?
Ja, tijdens de aanmelding en/of intake maken we een inschatting of maatschappelijk werk u verder kan helpen. Mocht dit niet het geval zijn, dan kijken we samen met u bij welke andere hulpverlenende organisatie u terecht kunt.