Naar hoofdcontent

“Het is belangrijk dat senioren bewust keuzes kunnen maken over zaken als welzijn, zorg en wonen.”

28-03-2024
Verhalen uit de praktijk
Seniorenvoorlichting LR

Redelijk uniek is in Apeldoorn het project Seniorenvoorlichting. Een groep vrijwilligers bezoekt aangeschreven 70-plussers om deze te voorzien van informatie over alles rondom het ouder worden. Niet de Seniorenvoorlichting zelf is uniek, maar de werkwijze. Een dienstverlening die wordt gedragen door de gemeente Apeldoorn, waarbij wijkgericht alle 70-jarigen en ouder van Stimenz een uitnodiging ontvangen. Vervolgens kunnen zij zich aanmelden voor een bezoek van de seniorenvoorlichter aan huis. Een senior die andere senioren kan informeren over allerhande regelingen, voorzieningen, ontmoetingsmogelijkheden en ondersteuningen. De Seniorenvoorlichters zijn van bijna alle mogelijkheden op de hoogte en wat ze niet weten, zoeken ze uit. Mocht er toch meer nodig zijn, dan kunnen zij de inwoner verwijzen naar de Ouderenadviseur.

Voor 2024 en komende jaren is het de doelstelling om aan iedere 70-jarige en ouder één keer in de zes tot acht jaar wijkgericht een brief te sturen, voorzien van een folder met specifieke informatie gericht op senioren. De mogelijkheid van een huisbezoek op verzoek blijft ook bestaan. “Het is heel waardevol om achter de voordeur bij senioren samen in gesprek te kunnen en mogen gaan.” vertelt Marjon Kleinleugenmors, die als coördinator van de Seniorenvoorlichting voor Stimenz werkt. “Het bezoeken van de senioren thuis geeft veel informatie over hun woonomgeving en leefomstandigheden en is veelal een start voor een gesprek over wensen en mogelijkheden.”

Tevens zal medio 2024 naast het reguliere aanbod van voorlichting ook het boekje ‘Meer over morgen’ actief bij senioren onder de aandacht worden gebracht. Een boekje dat het gedachtengoed van ‘Praat vandaag over morgen’, een campagne van de gemeente Apeldoorn, ondersteunt en senioren uitnodigt om eventueel samen met de seniorenvoorlichter in gesprek te gaan over de toekomst, zoals zij die voor ogen hebben. Marjon: “Het is belangrijk gezien alle maatschappelijke ontwikkelingen dat senioren bewust keuzes kunnen maken over zaken als welzijn, zorg en wonen”.

Ook voor netwerkpartners van Stimenz is er gelegenheid, als zij aanbod hebben dat specifiek gericht is op senioren, om in overleg met Marjon deze informatie in de folder te laten opnemen.

Daarnaast blijft natuurlijk de mogelijkheid bestaan een huisbezoek van een Seniorenvoorlichter aan te vragen. Alles om senioren te informeren van welke regelingen en voorzieningen zij gebruik kunnen maken en het langer zelfstandig kunnen blijven wonen te ondersteunen.