Naar hoofdcontent

“We doen heel veel in gezamenlijkheid”

28-03-2024
Verhalen uit de praktijk
Stimenz web 0059

Yvonne werkt als buurtregisseur van Stimenz in een aantal Apeldoornse wijken. Aansluiten en verbinden zijn sleutelwoorden in haar werk, zo ook binnen de buurtteams. In haar werkgebied zijn dit er drie. In deze buurtteams werkt zij samen met netwerkpartners die ook actief en direct betrokken zijn in de wijk. Samen met de gebiedsmanagers van de Gemeente zijn de buurtregisseurs trekkers van deze teams. Elke zes weken worden hier de ontwikkelingen in de wijk besproken. Ook geven de verschillende netwerkpartners, ieder vanuit eigen expertise, aan wat zij zien in de wijk, waar extra inzet gepleegd moet worden en wordt er besproken wie dat gaat oppakken en of dit in gezamenlijkheid kan. Een buurtjaarplan zorgt ervoor dat er verschillende aandachtgebieden zijn waar de groep zich in de buurt hard voor maakt. Dit is een dynamisch plan dat meebeweegt met de wijk.

Het buurtteam blinkt uit in haar samenwerking. Yvonne: “We doen heel veel in gezamenlijkheid. We hebben goede samenwerkingen, bijvoorbeeld ook met de politie en de woningbouwvereniging. We proberen eigenlijk altijd te kijken wat we samen kunnen doen.” Yvonne heeft een mooi voorbeeld van de meerwaarde die dit samen doen heeft. Onlangs wilde de woningbouw woningen verduurzamen. Belangrijk, maar ook een technisch verhaal. Dat was terug te zien in de reacties van de bewoners. Yvonne weet vanuit haar werk dat er bij de weerstand van bewoners vaak andere vraagstukken onderliggen, bijvoorbeeld hoe zij hun woning moeten opruimen en klaarmaken voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Yvonne haakt dan vanuit Stimenz aan met een welzijnsblik, geeft- de woningbouw tips, gaat het gesprek aan met de bewoners en kijkt mee naar mogelijkheden. Het is voor welzijn een mooie kans om contact te hebben met de inwoners, met mensen die je misschien anders niet spreekt.

De oudere inwoners uit de buurt hebben net als ieder ander zo hun eigen uitdagingen. Ze moeten langer thuis blijven wonen, bejaardentehuizen zijn er niet meer. Als er fysieke beperkingen zijn kunnen mensen minder goed het huis uit. Er vallen mensen weg door ziekte en overlijden. Het hebben van autonomie en eigen keuzes maken is fijn, maar hele dagen eenzaam in huis is een uitdaging en niet altijd leuk. Er zijn buurten en complexen waar het contact minder is. Daar probeert het buurtteam extra inzet op te plegen, ook weer in samenwerking. Yvonne: “Wat wij heel erg proberen is deur aan deur te gaan, koffie aan te bieden, een attentie langs te brengen. Makkelijke manieren om in contact te komen. Vanuit daar proberen we te kijken, wat is hier nodig? Wat zouden wij hier kunnen betekenen, samen met onze netwerkpartners?” Ook hier heeft Yvonne een voorbeeld van hoe het buurtteam dit aanpakt. Dit keer over een wooncomplex waar veel ouderen alleen wonen, maar waar eigenlijk weinig tot geen contact is.

Yvonne: “Bewoners gaven aan dat zij best alleen waren, maar dat eigenlijk niet wilden. Ook van het bestaan van de dichtbij zijnde ontmoetingplek wisten de bewoners eigenlijk niets af. Samen met een groep bewoners zijn wij vanuit Stimenz toen een aantal keer gaan lunchen daar. Wij namen ze mee, in optocht met de rollator. Toen kwamen we er onderweg als snel achter dat de stoplichten veel te kort op groen stonden om fatsoenlijk en op tijd met een rollator over te kunnen steken. Ik kon toen met dit signaal bij mijn contactpersoon van de gemeente terecht en binnen enkele weken was het geregeld; het stoplicht stond langer op groen. Doordat wij een paar keer mee zijn geweest is de drempel om naar de ontmoetingsplek te gaan lager, waardoor wij konden voorstellen dat de mensen de volgende keer misschien een keer met elkaar konden gaan. We vormden koppeltjes en daarna lieten we het weer los met eens in de zoveel tijd een terugkombijeenkomst. Je hebt elkaar daarvoor nodig. De mensen die je wil bereiken hebben soms een helpende hand nodig.

Als laatste roept Yvonne netwerkpartners en werkers in de wijk op om nieuwe initiatieven vooral te komen vertellen in het buurtteam. Je hoeft hiervoor geen vast lid te zijn van het team, dit kan ook incidenteel. Het buurtteam staat al, daar zijn eigenlijk alle partners die in die buurt actief zijn aanwezig. Yvonne: “Er zijn prachtige initiatieven en toch weten we nog niet altijd van elkaar wat we doen. Dat kan nóg beter.”