Naar hoofdcontent

Hulp bij financiële stress, een verbetering voor het welzijn

28-03-2024
Verhalen uit de praktijk
I Stock 508378361

Een scheiding, het overlijden van een partner, verhuizen, van een baan naar een uitkering of naar je pensioen. Gebeurtenissen met financiële gevolgen, iedereen krijgt er een keer mee te maken.

Zorgen over kan ik dat nog wel betalen, wat gaat dit doen mijn financiën, waar heb ik recht op? Kan ik aanspraak maken op huur- en/of zorgtoeslag? Hoe zit dat met mijn AOW of met het minimabeleid? Wat zijn de financiële gevolgen als ik gebruik van de WLZ ga maken?

Allemaal vragen waarmee je in de gemeente Barneveld terecht kunt bij Stimenz voor een BudgetCheck. Met een á twee gesprekken wordt met de BudgetCheck inzichtelijk gemaakt wat deze verandering met de financiën doet. Dat geeft inzicht in wat de toekomst gaat brengen en daarmee ook rust voor de inwoner. Mochten er toch nog openstaande vragen zijn, dan kan de inwoner doorverwezen worden naar sociaal werk van Stimenz, de Gemeente of het Sociaal Juridisch Steunpunt. Zij kunnen de inwoner dan weer verder helpen.

Bij Stimenz in Voorst werkt Marjan de Wilde als Sociaal Werker Schuldhulpverlening. “Mijn hulp kan preventief zijn, in een vroeg stadium, om grotere schulden te voorkomen. Ik help de inwoner ook met de eerste fase als er problematische schulden zijn ontstaan. Door de schuldenlast te stabiliseren, toename van schulden te voorkomen, te inventariseren en vaak orde in de chaos aan te brengen. Om samen met de inwoner te kijken welke mogelijkheden er zijn om weer uit de schulden te komen. Indien de schulden dermate problematisch zijn dat er wordt gekozen voor een schuldhulpverleningstraject wordt de VerderGroep ingeschakeld. Ik onderhoud goede contacten met de VerderGroep, blijf gedurende deze aanvraag naast de inwoner staan en help bij het aanleveren van de juiste stukken en kan nazorg bieden”.

“Mocht het schuldhulpverleningstraject niet de beste keuze zijn, dan gaan we samen met de inwoner de mogelijkheden van verschillende betalingsregelingen onderzoeken”, geeft Marjan aan. Dat zijn vaak langdurige trajecten, waarbij indien van toepassing ook een Budgetcoach kan worden ingezet. De Budgetcoach is gericht op het gedrag van de inwoner, biedt ondersteuning in het maken van de goede keuzes en het inzichtelijk maken van de financiële gevolgen.

De sociaal Werker Schuldhulpverlening werkt nauw samen met de Verder Groep, maar ook met de gemeentelijke consulenten, met Mens en Welzijn voor contacten met de sociaal raadsvrouw en de Formulieren Brigade.

Financiële stress is voor elke inwoner een aanslag op hun welzijn. Door het bieden van ondersteuning bij hun problemen, het geven van inzicht en te helpen bij het vinden van oplossingen, krijgen inwoners weer rust en krijgen zij weer vat op het leven. Een verbetering van hun welzijn.