Naar hoofdcontent

Jaaroverzicht 2023 Werken vanuit passie en professionaliteit

10-07-2024
Nieuws
Cover jaarbericht 2023 liggend def

In onze dagelijkse praktijk richten we ons op het versterken van kwetsbare inwoners en kwetsbare buurten. Dit doen we onder andere door sociale verbindingen tot stand te brengen in wijken, buurten en dorpen en daartoe buurtwerkers in te zetten, individuele en collectieve vraagstukken op te pakken via maatschappelijk werk en signalen te vertalen in nieuwe initiatieven.

Ruim 200 professionals werken met veel inzet, passie en plezier aan deze opdracht. Zij weten zich gesteund door de inzet van zo’n 600 vrijwilligers en actieve inwoners. Samen maken wij werk van een samenleving waarin iedereen meetelt.

Ons jaaroverzicht 2023 biedt je een inkijkje in de belangrijkste ontwikkelingen en onze dagelijkse praktijk. Je kunt [hier] het jaaroverzicht lezen.