menu
Diploma-uitreiking Opstap en uitreiking jubileumboekje 30 jaar Opstap
Jubileumboekje Opstap overhandigd aan wethouder Cziesso

Diploma-uitreiking Opstap en uitreiking jubileumboekje 30 jaar Opstap

Op woensdag 23 juni 2021 heeft wethouder Detlev Cziesso Opstap diploma’s uitgereikt aan ouders en kinderen die met succes het leer- en spelprogramma van twee jaar hebben afgerond. Omdat Opstap Apeldoorn in 2021 dertig jaar bestaat, ontving de wethouder ook het speciale jubileumboekje met interviews en achtergronden uit handen van het team Opstap.
Een digitale versie van het jubileumboekje is beschikbaar op stimenz.nl/ jubileumopstap

Over Opstap

Opstap is een tweejarig leer- en spelprogramma voor ouders met kinderen van vier tot zes jaar oud. Het programma bereidt kleuters voor op groep 3 van de basisschool. Met speciaal ontwikkeld materiaal voeren ouders dagelijks speelse activiteiten uit die de ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Contactmedewerkers nemen met de ouders de opdrachten door en bieden waar nodig ondersteuning. In themabijeenkomsten leren de ouders hoe zij hun kinderen kunnen stimuleren. Zij worden ook betrokken bij de school en maken kennis met allerlei aspecten van de Nederlandse samenleving.

Het effect van Opstap is groot, niet alleen voor het kind maar voor het hele gezin. Uit onderzoek blijkt dat kinderen het dankzij Opstap beter doen op school. Ze blijven ook minder vaak zitten.

Opstap is stevig verankerd in de Apeldoornse samenleving. Sinds 1991 wordt het met veel succes uitgevoerd door Stimenz.

Delen via: