menu
Diploma-uitreiking Opstap op vier locaties
Diplomauitreiking Kinderen voeren optreden uit op podium

Diploma-uitreiking Opstap op vier locaties

Op woensdag 17 juni 2020 van 14.45-15.45 uur reikt wethouder Detlev Cziesso Opstapdiploma’s uit aan de zeven kinderen van de Spitsbergenschool die met succes het leer- en spelprogramma van twee jaar hebben afgerond. Dat gebeurt op het schoolplein van de Spitsbergenschool, Morinistraat 6 in Apeldoorn.

Door de coronacrisis is er dit jaar geen grote uitreiking aan alle 33 kinderen en hun ouders tegelijkertijd, maar hebben we deze verdeeld over verschillende locaties op verschillende data: op 17 juni bij de Spitsbergenschool, 1 juli in Jeugd- en jongerencentrum Don Bosco, 2 juli in basisschool De Marke en 8 juli in buurtcentrum ’t Vogelnest.

Programma

14.45 uur          Inloop

15.00 uur          Ineke Pardoen, projectmedewerker Opstap, heet de aanwezigen welkom

15.05 uur          Wethouder Detlev Cziesso reikt de Opstap-diploma’s uit

15.30 uur          De kinderen sluiten de uitreiking zingend en dansend af

15.45 uur          Afsluiting door Khadija Ben Azzouz, programmacoördinator Opstap

 

Opstap

Opstap is een tweejarig leer- en spelprogramma voor ouders en verzorgers met kinderen van vier tot zes jaar oud. Het programma bereidt kinderen voor op groep 3 van de basisschool. Met speciaal ontwikkeld materiaal voeren ouders dagelijks speelse activiteiten uit waardoor de ontwikkeling van de kinderen wordt bevorderd. Begeleiders nemen met de ouders de opdrachten door en bieden waar nodig ondersteuning. In groepsbijeenkomsten leren de ouders aan de hand van thema’s hoe zij hun kinderen optimaal kunnen stimuleren en opvoeden. Daarnaast worden ouders betrokken bij de school en maken zij kennis met allerlei aspecten van de Nederlandse samenleving.

Het effect van Opstap is groot, niet alleen voor het kind maar voor het hele gezin. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die meedoen het dankzij Opstap beter doen op school. Ze blijven ook minder vaak zitten dan kinderen die niet meedoen aan Opstap.

Opstap is stevig verankerd in de Apeldoornse samenleving. Sinds 1991 wordt het met veel succes uitgevoerd door Stimenz. Opstap is een programma van het Nederlands Jeugdinstituut.

Delen via: