menu
Gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek tekenen convenant schuldenproblematiek
ondertekening convenant schuldenproblematie

Gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek tekenen convenant schuldenproblematiek

Gemeenten, maatschappelijk werk en woningcorporaties slaan handen ineen voor voorkomen huurschulden en huisuitzetting

Prestatieafspraken 2020 gemeente Oldebroek ondertekend

Donderdag 28 november waren de gemeenten Nunspeet, Elburg en Oldebroek met een aantal belangrijke samenwerkingspartijen bij elkaar voor het vastleggen van verschillende afspraken en convenanten met betrekking tot wonen, huren en huurschuld.


De gemeenten Nunspeet, Oldebroek en Elburg tekenden een convenant met organisatie Stimenz, uitvoerder van onder andere maatschappelijk werk in deze gemeentes, en de woningcorporaties DeltaWonen, Omnia Wonen en UWoon. Doel van het convenant is om schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk te signaleren en op te pakken en daarmee de kans op huisuitzetting te verkleinen. De partijen geven met het ondertekenen van het convenant aan dat zij samenwerken aan het vroeg signaleren van financiële problemen om zo grote gevolgen voor te kunnen zijn.

Stimenz, de woningcorporaties en de gemeenten willen de hulpverlening zo goed mogelijk met de betrokken partijen afstemmen en laagdrempelig inzetten. Daardoor is er meer ruimte om met de inwoners en schuldeisers tot een goede oplossing te komen. Op deze wijze wordt samengewerkt aan een schuldenvrije toekomst voor de inwoners van de gemeente Oldebroek.

 

Prestatieafspraken 2020

Ook tekenden de gemeente Oldebroek, DeltaWonen, Omnia Wonen, Bewonersraad DeltaWonen en de Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen de jaarlijkse prestatieafspraken. In deze afspraken hebben de genoemde partijen aangegeven wat zij het komende jaar gezamenlijk willen bereiken op hun eigen werkterrein. Belangrijke thema’s in de prestatieafspraken voor 2020 zijn betaalbaarheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Het convenant ter voorkoming van huurschulden en huisuitzetting is onderdeel van de prestatieafspraken 2020.

Delen via: