menu
Hfftig Jong ontvangt donatie van Rotary Apeldoorn Zuid
overhandiging donatie Rotary Apeldoorn Zuid

Hfftig Jong ontvangt donatie van Rotary Apeldoorn Zuid

Thirza Bevaart en Corine Laros van Hfftig Jong ontvingen vorige week een cheque uit handen van Peter Roodenburg en Theo Veeneman van Rotary Zuid. Coach Thirza is blij met de gift: “Hfftig biedt coaching aan jongeren van 13 tot 23 jaar. Met deze bijdrage kunnen we de coaching voor jongere kinderen verder opzetten, want ook daarvoor worden we vaak benaderd”.

Hfftig is er om jongeren (13-23 jaar) die (dreigen) vast te lopen een steuntje in de rug te geven. Samen met een vrijwillige coach gaat de jongere aan de slag om een aantal doelen te behalen. Bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen opbouwen, het vergroten van het (sociaal) netwerk, leren omgaan met financiën, goede vrijetijdsbesteding en het vinden van passend werk.

In de praktijk wordt Hfftig regelmatig benaderd door jongere kinderen of hun ouders/verzorgers. Iñez Hallewas, coördinator van Hfftig, en Corine Laros, coördinator schoolmaatschappelijk werk, kregen vaak signalen van vooral leerlingen van groep 8 die de stap naar het voortgezet onderwijs moeilijk vinden of hier erg tegenop zien. En soms ook op zoek zijn naar even wat steun. Inez en Corine, beiden werkzaam bij Stimenz, zijn daarom vorig jaar gestart met ‘Hfftig Jong’. Daarin is een combinatie gemaakt van een weerbaarheidstraining en de coaching vanuit Hfftig. In juli hebben de eerste leerlingen meegedaan en de resultaten lijken positief.

Met de financiële bijdrage van de Rotary Apeldoorn Zuid kan de proef met Hfftig Jong een vervolg krijgen en verder worden ontwikkeld.

Delen via: