menu

Huisbezoeken aan senioren in Apeldoorn-Zuid

Binnenkort kunnen 70-plussers die woonachtig zijn in stadsdeel Zuid (onder andere de wijken: Brummelhof, Vogelkwartier, Staatsliedenkwartier ) een brief van de gemeente Apeldoorn verwachten met daarin een aanbod voor een informatief huisbezoek.

Informatie over regelingen en voorzieningen

Een vrijwillige seniorenvoorlichter van Stimenz geeft vrijblijvend informatie over regelingen en voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, financiën, activiteiten, hulp en dienstverlening. Deze persoon kan zich legitimeren met een kaart van de organisatie. De voorlichter is onafhankelijk en geeft alleen informatie over de mogelijkheden of verwijst u zo nodig door. U bent zelf vrij om te bepalen wat u met de informatie doet.

Wanneer u de brief van de gemeente met het aanbod ontvangt en u wilt graag een bezoek, dan hoeft u niets te doen. U ontvangt dan binnen 2 maanden een afspraak hiervoor. Als u geen bezoek wenst, kunt u dit via de meegezonden antwoordenvelop doorgeven.

Meer informatie

Bij vragen over de brief of het huisbezoek kunt u contact opnemen met: Stimenz, afdeling Seniorenvoorlichting, Getty Tabak, telefoonnummer 088-7846464.

Delen via: