menu
Jaarverslag 2017 gepubliceerd 'We doen het samen!'
Jaarverslag Stimenz 2017

Jaarverslag 2017 gepubliceerd 'We doen het samen!'

In het jaarverslag 2017 van Stimenz kunt u lezen hoe de belangrijkste ontwikkelingen het afgelopen jaar vorm hebben gekregen en hoe we samen met gemeenten, ketenpartners, vrijwilligers en inwoners werken aan een sterke sociale basis.

Centraal in ons werk staat de inwoner. Het gaat om burgerparticipatie, de eigen kracht van burgers en hoe we hen kunnen faciliteren. Onze professionals en vrijwilligers houden altijd het vizier op burger en samenleving en gaan uit van kansen en mogelijkheden van mensen en het belang van onderlinge verbinding tussen mensen. Zij werken met veel inzet, passie en plezier aan deze opdracht.

In Apeldoorn bieden we breed sociaal werk. Vanuit de netwerkorganisatie Renkum Voor Elkaar bieden we breed sociaal werk in de gemeente Renkum. In de gemeenten op de Veluwe ligt het accent op maatschappelijk werk, schuldenaanpak, relatie en scheiding en samenwerking met lokale welzijnspartijen.

U kunt het online verslag hier lezen.

Delen via: