menu
Jaarverslag Stimenz 2018: Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’
jaarverslag_2018_cover

Jaarverslag Stimenz 2018: Van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’

Ons jaarverslag 2018 staat nu online. We kijken terug op een mooi jaar in het sociaal domein waarin partnerschap tussen inwoners, gemeenten, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds meer vorm heeft gekregen. Daarvan zien we mooie voorbeelden in de praktijk. Samen komen we verder. Onder andere bij het aanpakken van maatschappelijke vraagstukken zoals de tekorten in jeugdzorg, eenzaamheid en armoede. Stimenz levert daarin haar bijdrage als het gaat om preventie en het versterken van de sociale basis en neemt actief deel aan verschillende samenwerkingsverbanden en –netwerken. 

De beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ hebben we het afgelopen jaar doorgezet. Daar maken de 180 medewerkers en circa 900 vrijwilligers van Stimenz zich sterk voor. Samen maken zij werk van welzijn en welbevinden en dragen actief bij aan een sterke sociale basis.

U kunt het jaarverslag hier online lezen.

 

Delen via: