menu

Jongeren Informatie Punt (JIP) op werkdagen alle middagen open

Sinds 1 november 2016 is het JIP in Apeldoorn weer op werkdagen alle middagen geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Stimenz heeft zich beraden op de beperktere inlooptijden die begin dit jaar waren ingevoerd. Dit gebeurde onder andere na signalen uit de politiek. En ook de JIP medewerkers hebben het belang van een ruimere openstelling aangegeven.

Stimenz en wethouder Paul Blokhuis, zien de urgentie in van dagelijkse openingstijden voor jongeren. In nauw overleg is er voor nu een oplossing gevonden door inzet van onder meer de outreachende hulpverleners van Stimenz. Dit is een tijdelijke oplossing. Voor 2017 wordt gekeken naar een vorm waarin er een rol is voor verschillende onderdelen binnen Stimenz die met jongeren werken.

Voor wie Jongeren van 12 tot 27 jaar kunnen bij het JIP terecht voor informatie, advies en hulp op het gebied van bijvoorbeeld geld, werk(loosheid), studiefinanciering, huisvesting, verslaving, relaties, seksualiteit en nog veel meer. Het JIP is te vinden aan de Asselsestraat 65 in Apeldoorn, T 088 784 62 22. Openingstijden maandag t/m vrijdag van 13.00-17.00 uur.

Delen via: