menu

Social media traject basisschool

| door:

Op 24 maart 2015 vond de aftrap plaats van het social media traject in Woudhuis en Osseveld. Dit traject richt zich op alle kinderen van groep 7 van de basisscholen in deze wijken. Internet is bij deze kinderen niet meer weg te denken. Zij zijn al in het bezit van een mobiele telefoon en kunnen thuis gebruikmaken van computers en tablets. Maar zijn de kinderen eigenlijk weerbaar genoeg? Wat is de rol van school bij de internetopvoeding? En wat is hierin de rol van de ouders?

Samenwerking

Het onderwerp is naar voren gekomen tijdens een wijkteamoverleg van de gemeente Apeldoorn. Hier bleek dat het belangrijk is dat alle scholen en  wijkprofessionals  signalen bundelen en met elkaar bekijken wat nodig is voor de kinderen in Osseveld  en Woudhuis.

Op initiatief van Saskia Stindt (Unitleider bovenbouw van PCBO de Regenboog) en Maria van der Maat (Buurtregisseur Stimenz) is een samenwerking gestart met de vier basisscholen PCBO de Regenboog, OBS de Bundel, OBS het Woudhuis en KBS de Zonnewende in Osseveld Woudhuis, de politie en  wijkprofessionals van Stimenz. Gezamenlijk is het gelukt om de financiering rond te krijgen met steun van de wijkraad Osseveld Woudhuis, het Coöperatiefonds van de Rabobank en de gemeente Apeldoorn.

Afspraken en handvatten

Na een inventarisatie hebben de samenwerkende partijen aangegeven dat het nodig is om alle kinderen van groep 7 meer bewust te maken van de effecten van sociale media. Hierbij is het van belang om samen meer een lijn te trekken in wat wel en wat niet kan. En dat te concretiseren in  gezamenlijke gedragsregels, die gedragen worden door kinderen, ouders,  de vier basisscholen politie en wijkprofessionals van Stimenz.

De doelen van dit traject  zijn om de kinderen uit deze wijken met elkaar afspraken te laten maken over het gebruik van social media en whatsapp, hun ouders handvatten te geven in de internetopvoeding van hun kinderen en eenduidigheid te creëren in de wijk. 

Lessen

Bernice Westerik van Jutella, woonachtig in de wijk, is in maart gestart met het geven van lessen op alle vier de scholen. Hierin komen de volgende onderdelen aan bod: wat houdt social media in en hoe ga ik daarmee om; wanneer en wat deel ik wel en niet met vreemden; welke regels heeft de school en welke dingen heb ik met mijn ouders afgesproken; hoe gedraag ik me binnen een groepsapp. Elke klas maakt afspraken met elkaar. Dit maakt het voor de kinderen eenvoudig om elkaar aan te spreken als er iets mis gaat. Ook cybercrime en chatten met vreemden wordt besproken.

De kinderen zijn enthousiast en betrokken tijdens de lessen. Ze willen graag vertellen over hun favoriete plek op internet, weten heel goed wat hun afspraken thuis zijn en de regels op school. Ook zijn er discussies in de klas over wat je wel en niet kan doen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van een foto van je moeder op internet en welke afspraak er toch echt gemaakt moet worden over groepsapps.

Ouderavond

Op 14 april is er een ouderavond geweest voor ouders uit de wijk. Op deze avond werd een terugkoppeling gegeven over de lessen, werden de gedragsregels gezamenlijk vastgesteld en konden ouders terecht met hun vragen aan  elkaar en aan de vertegenwoordigers van de scholen, Bernice Westerik, de politie en de wijkprofessionals van Stimenz.
 

Meer informatie

Voor meer informatie over het social media traject kunt u contact opnemen met:

Saskia Stindt, unitleider bovenbouw/leerkracht PCBS ‘De Regenboog-Osseveld’: tel.nr. 055 5060541, e-mail: sstindt@pcboapeldoorn.nl

Maria van der Maat, Buurtregisseur Noordoost Apeldoorn, Stimenz: tel.nr. 0652050876,
e-mail: m.vandermaat@stimenz.nl

Delen via: