menu

Ouderenadviseur levert maatwerk

Een buurvrouw maakt zich zorgen. “Mevrouw W. woont alleen. Ze loopt moeizaam en komt de deur niet meer uit. Ik heb eigenlijk geen zicht op hoe het met haar gaat. Of ze wel goed eet of dat ze thuiszorg heeft. Ik ga regelmatig langs, maar ik heb ook mijn werk en mijn gezin.”

Simone is ouderenadviseur bij Stimenz. “De huisarts heeft mij gevraagd haar te bezoeken om zo zicht te krijgen op haar situatie. Ik ben daarna bij mevrouw W. op huisbezoek geweest. Als professional zoek ik altijd naar de vraag achter de vraag. Ouderen vinden het lastig hulp te vragen. Tijdens het gesprek kreeg ik een goed beeld van haar situatie. Samen met haar heb ik gekeken naar een passende oplossing. Want we leveren altijd maatwerk, ook in wat lastigere situaties en we blijven verbonden totdat de ondersteuning loopt”.

Ouderenadviseurs zijn sociaal werkers met grote deskundigheid als het gaat om ouderen. Ze geven informatie en advies (ook aan mantelzorgers) of bieden zo nodig ondersteuning bij vragen over wonen, zorg en welzijn. Ze weten de weg in de wereld van zorg en welzijn en werken nauw samen met zorgpartners zoals wijkverpleging, huisartsen, verpleeg- en verzorghuizen en specialistische partijen rondom dementie en geriatrie. Ook werken ze nauw samen met vrijwilligersorganisaties en ontmoetingsplekken.

Delen via: