menu

Stijging meldingen mishandeling ouderen

| door:

In 2014 is 2.360 keer melding gedaan van ouderenmishandeling, een stijging van 39% (2013). Dat melden Movisie en het Landelijke Platform Bestrijding Ouderenmishandeling. Professionals weten ouderenmishandeling steeds vaker te onderkennen en schakelen hulp in bij vermoedens van lichamelijke, psychische en financiële mishandeling. Het aantal meldingen is zelfs een verdubbeling van 2012.

Gemeenten en wijkteams moeten nu doorpakken en de bescherming van ouderen serieus nemen, stelt onderzoeker Annemiek Goes van Movisie in een onlangs verschenen factsheet. 'Ouderenmishandeling moet opgenomen worden in het huiselijk geweld beleid, en in de nieuwe wijkteams moet er expliciet aandacht voor zijn. Ook de samenwerking Wijkteam - Veilig Thuis kan beter zodat duidelijk is wie wanneer in actie komt.'

Cijfers

In 2014 is voor het eerst onderscheid gemaakt tussen meldingen (1541) en adviesvragen (819). Meldingen komen voornamelijk van professionals (74%) die werkzaam zijn binnen zorginstellingen, politie of in wijkteams. Net als in 2013 hadden slachtoffers vaak te maken met meerdere vormen van geweld (psychische mishandeling 69%; lichamelijke mishandeling 46%; financieel misbruik 37%.) Vrouwen (70%) zijn veel vaker slachtoffer dan mannen (30%). Bij 19% van de meldingen was er sprake van ontspoorde mantelzorg.

Betere vaardigheden professionals

Meer meldingen betekent niet dat ouderenmishandeling vaker voorkomt. Annemiek Goes: ‘Het aantal geregistreerde meldingen is nog altijd een fractie van het aantal gevallen van ouderenmishandeling.’ Zij verklaart de stijging vooral aan de betere vaardigheden en protocollen voor professionals. ‘Denk bijvoorbeeld aan het vernieuwde stappenplan Handelen bij ontspoorde mantelzorg en de meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling’. Ook de overheidscampagnes rond ouderenmishandeling spelen hierin een rol. 
 

Ouderenmishandeling in Nederland

Onlangs verscheen ook het SCP-rapport Ouderenmishandeling in Nederland. Dit rapport bevat cijfers van de Meldpunten Huiselijk Geweld die tot juli 2014 werden verzameld. Een bijschatting van evenveel meldingen en adviesvragen in het tweede halfjaar en bijschatting van ontbrekende gegevens van 4 meldpunten levert in dat rapport iets meer meldingen op dan in de factsheet van Movisie.

Meer informatie

Bron: Movisie

Delen via: