menu
Succesvol subsidiëntenontbijt: gemeenten dagen Stimenz uit
Op de foto: vlnr wethouders Liesbeth Vos-van de Weg (Oldebroek), René Windhouwer (Nijkerk) en Paul Blokhuis (Apeldoorn)

Succesvol subsidiëntenontbijt: gemeenten dagen Stimenz uit

| door:

Op maandag 15 juni 2015 heeft Stimenz een ‘subsidiëntenontbijt’ georganiseerd voor haar financiers. De bijeenkomst was een succes: goede gesprekken en veel positieve reacties van de deelnemers. Wat deelnemers en Stimenz betreft is dit voor herhaling vatbaar en maken we er een jaarlijkse traditie van.

Doel van de bijeenkomst was om samen met onze subsidiënten vooruit te kijken naar de toekomst. Naar onze visie op en bijdrage aan de transformatie naar sociaal werk en de participatiesamenleving. Naar de beleidslijnen voor de komende jaren en naar de trajecten die we in gang hebben gezet: zoals het scholingstraject, opgezet met de CHE (Christelijke Hogeschool Ede), waarmee wij investeren in de ontwikkeling van de professionals. En onze deelname aan het landelijke stimuleringsprogramma In voor Zorg!, thematranche Welzijn. Hierbij worden we ondersteund in ons veranderingstraject om vanuit sociaal werk bij te dragen aan de transities in het maatschappelijk domein.

Wethouder: ‘Voorzie ons vanuit jullie expertise van de trends in onze gemeenten.’

De opkomst was goed: met 15 deelnemers waren de gemeenten goed vertegenwoordigd  (wethouders en beleidsambtenaren). Verder waren aanwezig leden van de Raad van Toezicht en het managementteam.

Brugfunctie

Het programma ging al vroeg van start: Greet Bouman gaf een presentatie ‘Stimenz transformeert’ waarin ze een toelichting gaf op de verschillende pijlers en bouwstenen in het proces . Aansluitend werd doorgepraat over ontwikkelingen en verwachtingen over en weer. 

Beleidsambtenaar: ‘Stimenz heeft een brugfunctie tussen de gemeenten als het gaat om signaleren en  analyseren van ontwikkelingen in het werkveld en ervaringen delen.’

Gesproken werd onder ander over de rol van Stimenz. Gemeenten dagen Stimenz uit om, vanuit onze visie op en expertise in sociaal werk, bij te dragen aan de beleidsontwikkeling in de diverse gemeenten. Gemeenten zien voor Stimenz een brugfunctie tussen gemeenten weggelegd, waarbij o.a. opgedane kennis uit het werkveld wordt ingebracht (signaleren, analyseren en informeren). Ook kwamen verschillende trends aan de orde: stijging aantal (v)echtscheidingen, toename (huiselijk) geweld, meer schulden en armoede (meer uithuiszettingen) en specifieke groepen als kwetsbare ouderen. De gemeenten verwachten van Stimenz dat zij trends in de vraag van de burger of groepen burgers zien en hierop inspelen in de visie- en planvorming en uitvoering.

Wethouder: ‘Waarmee kunnen we Stimenz uitdagen?’

Beleidsambtenaar: ‘Kijk goed naar de ontwikkelingen in de samenleving en ontwikkel daarvoor een aanbod. Voorbeeld: gescheiden mannen in financiële problemen.'

Delen via: