menu

Project Migranten mantelzorgers Apeldoorn, een tussentijds verslag

| door:

Mantelzorg onder migranten een woord dat weinig bekend is. Er wordt wel veel mantelzorg verleend. In culturen waar de familieband erg belangrijk is, is de zorg voor elkaar vanzelfsprekend en wordt het niet als mantelzorg gezien. Om te voorkomen dat deze mantelzorgers overbelast raken heeft de gemeente Apeldoorn in 2015 het project Migrantenmantelzorg van Stimenz goedgekeurd.

Het eerste jaar lag de nadruk op het bereiken en in kaart brengen van migranten mantelzorgers. Het tweede jaar is de nadruk verlegt naar informatie geven en door verwijzen naar regulier aanbod en specifieke deskundigen. Dit was zowel individueel als groepsgericht.

In 2017 zijn we door gegaan op de ingeslagen weg. Door aan te sluiten bij bestaande groepen, bijvoorbeeld in ontmoetingsplekken, maar ook in de moskee, is er informatie en uitleg gegeven over wat mantelzorg is.  

Daarnaast hebben 13 ondernemende vrouwen met mantelzorgtaken (verdeeld over twee groepen) deelgenomen aan het bespreekbaar maken van mantelzorgtaken. Dit is gedaan aan de hand van de vierstappen van de Variis methode (ont-moeten, verbinden, leren en borgen).

Met deze werkwijze zijn een aantal doelen bereikt:

  • Aandachtspunten (knelpunten) van mantelzorgers zijn benoemd

  • Onderwerpen waar taboes op rust zijn bespreekbaar geworden

  • Deelnemers hebben persoonlijke kwaliteiten met elkaar gedeeld

  • Deelnemers leren van elkaar

  • Deelnemers ontwikkelen zich

  • Deelnemers nemen verantwoordelijkheid en zetten zich in voor een van de aandachtspunten

  • Deelnemers delen de ervaringen en steunen buurtbewoners en familie

 

Na de vakantie worden de volgende stappen genomen om antwoorden te vinden op de acht punten die in het centrum van de afbeelding staan.

Op weg naar 2018 streven we ernaar om de contacten met welzijnsnetwerken en CMO, maar ook collega’s van Stimenz, op te pakken dan wel te versterken. Ken jij migranten mantelzorgers die een steuntje in de rug kunnen gebruiken of anderen tot steun kunnen zijn? Hatice Peksen en Marrie Stoffer lezen of horen dit graag.

De afbeelding staat symbool voor de samenhang van de groep. Het persoonlijke verhaal van de deelnemer is in een afbeelding weer gegeven. De persoonlijke kwaliteiten zijn met kernwoorden weergegeven in de vierkantjes. (Vanwege privacy is het een fictieve compositie.)  

Delen via: