Naar hoofdcontent

Samenwerkende zorgorganisaties presenteren programma Langer Zelfstandig

24-10-2022
Nieuws
Samenwerkende zorgorganisaties presenteren programma langer zelfstandig

Samenwerkende zorgorganisaties presenteren programma Langer Zelfstandig

We stimuleren als zorg en welzijn gezamenlijk ouderen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig hun leven kunnen leiden en ondersteunen mantelzorgers hierbij.’

Samenwerkende zorgorganisaties aan de regiovisie ouderenzorg in regio Apeldoorn en Zutphen presenteren samen met welzijnsorganisaties het programma Langer Zelfstandig. Het is tijd voor een verandering in de zorg en ondersteuning voor ouderen. Het verhogen van zelfstandigheid van ouderen draagt volgens deze organisaties bij aan het welbevinden van ouderen en van mantelzorgers

“Vanuit welzijn en zorg voor ouderen ervaren wij een urgente opgave in het licht van de vergrijzing, krapte op de arbeidsmarkt en woningmarkt om bij te dragen aan zelfstandigheid en kwaliteit van leven van (toekomstige) ouderen in deze regio. Het is een grote, complexe opgave waarbij samenwerking essentieel is”, aldus Joost Harkink, bestuurder bij Riwis Zorg en Welzijn en lid van de stuurgroep. “Er zijn vele partners nodig, van de ouderen zelf, hun naasten, vrijwilligers tot huisartsen, ziekenhuis, gemeenten, en zorgverzekeraar en zorgkantoor. De gedachte van het programma is dat we elkaar nodig hebben om in de praktijk samen te werken aan de toekomst van het welbevinden en zorg voor ouderen”.

Programmaleider Eveline Schavemaker vult aan: “In dit programma presenteren wij de doelstellingen die wij voor ogen hebben om ons steentje bij te dragen aan het verhogen van zelfstandigheid. Dat draagt bij aan de kwaliteit van leven van ouderen én van mantelzorgers. Hierbij roepen we ook op om samen met alle partners in de praktijk aan de slag te gaan”.

De samenwerkende zorgorganisaties hebben het initiatief genomen om het programma Langer Zelfstandig te ontwikkelen. Door anders te denken, kijken en doen, verwachten de zorgorganisaties meer werkplezier bij professionals, betere coördinatie van zorg en ondersteuning en minder inzet van aantal professionals. “Samenwerken krijgt in de praktijk vorm door bijvoorbeeld het intakegesprek door zorg en welzijn gezamenlijk te voeren, zoals we in het project Langer Zelfstandig met Reablement in Brummen gaan doen” volgens Martine Jurriens, directeur van SWB Brummen en stuurgroep lid. Er wordt gekozen voor verbinding, samenwerking en expertise verhoging door horizontale initiatieven en projecten te verbinden om een bijdrage te leveren aan het verhogen van zelfstandigheid. ‘De nadruk van het programma ligt op het ondersteunen en het verlenen van zorg om de zelfstandigheid van ouderen te verstevigen en te verhogen. Dit draagt positief bij aan eigen regie en het welbevinden van ouderen.’

Het programma is ontstaan vanuit de regiovisie ouderenzorg regio Apeldoorn & Zutphen (2021). De deelnemende zorgorganisaties zijn Klein Geluk, Zorggroep Apeldoorn, Atlant, Thuiszorg Beers, Nusantara, Talma Borgh, Riwis Zorg & Welzijn, Dagelijks Leven, Zorggroep St Maarten, Den Bouw, Sensire, Marga Klompé, Vérian, en met ondersteuning vanuit het zorgkantoor Zilveren Kruis. Samen met Stimenz en Stichting Welzijn Brummen presenteren we graag het programma.

Het programma Langer Zelfstandig is te downloaden op de website van Riwis (www.riwis.nl/langerzelfstandig).