Naar hoofdcontent

“Ik kijk met kleine stapjes waar de behoefte ligt en sluit hierbij aan.”

28-03-2024
Verhalen uit de praktijk
I Stock 508378361

Ilze de Groot werkt als wijkconsulent van Stimenz binnen Samen055 in Apeldoorn. Ilze werkt als individuele hulpverlener voor alle inwoners en werkt vanuit diverse aandachtsgebieden nauw samen met andere ketenpartners. Ze vertegenwoordigt op deze manier het welzijnswerk binnen een netwerksamenwerking.

In haar werk als wijkconsulent ziet Ilze ook geregeld ouderen. Het verschil tussen een ouderenadviseur en een wijkconsulent omschrijft Ilze als volgt: “Wanneer ik op bezoek ga bij een oudere liggen er geen vragen specifiek op ouderdomsproblematiek, maar vooral op andere levensgebieden”.

Een voorbeeld hiervan is een mevrouw die Ilze heeft bezocht van 72 jaar. Na haar pensioen is deze mevrouw eenzaam geworden. Mevrouw is alleenstaand en heeft geen netwerk om op terug te vallen. Zij heeft altijd een goede baan gehad, maar na het stoppen met werken werd haar wereld klein. Mevrouw begon veel alcohol te drinken en haar huis raakte erg vervuild.

In eerste instantie was het lastig om contact te krijgen met de vrouw. Aanbellen, langsgaan, Ilze heeft van alles geprobeerd. Ilze: “Van ons wordt gevraagd dat we volhouden. Door er steeds weer te zijn en het vertrouwen te winnen, komen wij uiteindelijk vaak toch binnen”.

Mevrouw was erg bang de controle te verliezen, door aan te sluiten bij wie zij is, niet gelijk te grote stappen te nemen, een band op te bouwen en vertrouwen te winnen is het Ilze uiteindelijk gelukt om de juiste hulp te bieden. Ilze: “Ik kijk met kleine stapjes waar de behoefte ligt en sluit hierbij aan”.
Uiteindelijk is ook de WMO betrokken en is er een indicatie gekomen. Ilze: “Door het werken in het wijkteam zijn de lijntjes korter waardoor er snel een gesprek kan plaatsvinden”. Mevrouw hoefde hierdoor ook niet twee keer haar verhaal te doen omdat Ilze het verhaal al kende.

De familie van mevrouw is er uiteindelijk ook bij betrokken. Dit wilde ze eerst niet, maar door de band die is opgebouwd is dit toch gelukt. Ook is het netwerk van mevrouw verder uitgebreid door te kijken wat er aansluit bij haar in de wijk. Ilze schakelt daarin met de buurtwerkers van Stimenz omdat zij goed weten welke groepen of activiteiten aansluiten bij deze mevrouw. Omdat mevrouw het erg spannend vond is Ilze de eerste keren meegegaan naar de activiteiten.

Ilze: “Goede samenwerkingen zijn hierin erg belangrijk, de lijntjes zijn kort en wij weten elkaar goed te vinden om zo de inwoner zo goed mogelijk te kunnen helpen”.