Naar hoofdcontent

Uit een sociaal isolement door Tandartsproject Sociaal Raadslieden Apeldoorn

30-01-2024
Verhalen uit de praktijk
Marije en Fred

“Ik ben ontzettend dankbaar dat ik de hulp aangeboden heb gekregen. Ik durf eindelijk weer echt te lachen zonder een hand voor mijn mond te moeten houden. Ook durf ik weer een appel te eten zonder bang te zijn dat er een tand afbreekt. Ik vind het een ontzettend goed initiatief en hoop dat er meer inwoners geholpen kunnen worden.”

Uit een sociaal isolement stappen

Danny (omwille van de privacy gebruiken we een fictieve naam) is blij dat hij in aanmerking is gekomen voor het tandartsproject van de sociaal raadslieden (SR) van Stimenz. Hij kon met hulp van het project de stap naar de tandarts zetten. En kon daarmee ook de stap nemen om uit een sociaal isolement te komen.

Marije en Fred zijn sociaal raadslieden bij Stimenz en de trekkers van het project. Ze vertellen er met bezieling over. “Het is zo bijzonder om de zien wat er vrijkomt als je tegen iemand zegt we gaan je helpen. De emoties: opluchting en soms tranen. En dan aan het eind van het traject, als je iemand weer ziet lachen”, aldus Marije.

“Het idee ontstond zo’n anderhalf jaar geleden”, aldus Fred. “In de praktijk van de SR krijgen we dagelijks te maken met mensen met financiële problemen. We zien dan vaak dat mensen zorg gaan mijden om kosten te besparen, onder meer als het gaat om tandheelkundige zorg. Cliënten gaan bij tandpijn niet naar de tandarts of gaan gewoon helemaal niet meer omdat ze de kosten niet kunnen betalen. En dan komen ze van het een in het ander. Een slecht gebit is geen prettig gezicht. Mensen durven dan bijvoorbeeld niet meer te lachen of te praten en belanden daardoor in een sociaal isolement.”

Wat is de procedure als mensen zich willen aanmelden?

Als iemand zich aanmeldt of wordt voorgedragen volgt er een intakegesprek met een van de sociaal raadslieden. Na het intakegesprek met de SR volgt de intake bij de tandarts. Deze stuurt een voorstel voor de behandeling naar de SR en na een akkoord kan het behandeltraject worden gestart.

Marije: “Het project is niet bedoeld voor mensen die enkel krap bij kas zitten. Essentie van het project is dat het gaat om mensen die in een sociaal isolement zijn geraakt. Er is een standaard bedrag van € 1.000 per aanvrager beschikbaar. Dit bedrag is om dat te doen wat in eerste instantie nodig is. Bijvoorbeeld om de tandpijn te verhelpen of de ‘korte klap’ te maken om het aangezicht te verbeteren. Je moet het zien als het duwtje in de rug om de eerste stap te zetten.”

Hoe hebben jullie de samenwerking met tandartsen tot stand gebracht?

“In eerste instantie hebben we alle Apeldoornse tandartsen aangeschreven met ons plan”, aldus Fred. “Toen dit geen reacties opleverde, zijn we gaan bellen en in een van die gesprekken kregen we feedback op ons plan. Onder andere over de kosten, we hadden geen idee hoe kostbaar een en ander was. Uiteindelijk ging er 1 tandarts met ons in zee nadat we het kostenplaatje in ons plan hadden bijgesteld. Omdat samenwerken met maar 1 tandarts kwetsbaar vonden, hebben wij het bijgestelde plan opnieuw gemaild naar de Apeldoornse tandartsen. Met als resultaat dat er nog 2 tandartspraktijken mee wilden doen”.

Hoe krijgen jullie de aanvragen binnen?

Marije: “De eerste aanvragen kwamen binnen uit de caseload van de SR en via onze collega’s bij Stimenz en de wijkteams Samen055. Het externe netwerk weet ons inmiddels te vinden, denk daarbij aan onder andere vroegsignalering, schuldhulpverlening, re-integratie coachen en trajectregisseurs.

Hoe zit het met de financiering?

Het tandartsproject is gefinancierd door een aantal fondsen en het budget is niet oneindig. Om ervoor te zorgen dat het project door kan gaan zijn de sociaal raadslieden nog op zoek naar financiers. Fred: “we zijn voor het project afhankelijk van donaties en giften en zullen daarvoor actief werven. Dus mensen die dit artikel lezen en een bijdrage willen leveren, neem dan vooral contact met ons op.”

Het verhaal achter het project dat mensen weer laat stralen, is afhankelijk van fondsen. Voor degenen die een bijdrage willen doen, kunnen een gift overmaken op rekeningnr. NL67RABO0393172732 t.n.v. Stimenz onder vermelding van ‘gift tandartsproject SR’

Resultaten

Dit soort projecten kennen we al wel in grote steden, maar nog niet in Apeldoorn. Vanaf mei 2023 is het project goed op gang gekomen, waaruit de noodzaak wel blijkt. In zeven maanden tijd werden 21 intakes gedaan. Er zijn 13 mensen geholpen; 4 aanvragen werden afgewezen en 4 mensen worden ingepland voor een intake bij de tandarts.

Het tandartsproject SR wordt gefinancierd door 3 fondsen (€ 4.000 per fonds) en door een gelijke bijdrage van Stimenz.