menu

Eigenwijks - een wijkgerichte aanpak

Een boost geven aan de burgerkracht in Apeldoorn. Dat was de doelstelling van het symposium Eigenwijks over burgerkracht en eigenaarschap.

Met dit symposium werd het startschot gegeven voor een driedaagse masterclass over ABCD. Het symposium werd georganiseerd door Stimenz, de Rode Wouw en de partners van het welzijnswerk in Apeldoorn (MEE Veluwe, Don Bosco, De Kap en Buurtcorporatie Zuid).

Vraag aan mensen wat ze belangrijk vinden en het antwoord is bijna altijd: we willen goed en gelukkig kunnen wonen en leven in een aangename omgeving. ABCD gaat uit van een wijkaanpak waarbij inwoners zelf actief bouwen aan de leefbaarheid van de gemeenschappen waar ze deel van uitmaken. De overheid geeft de burgers ruimte om te werken aan sociale samenhang in de buurt en aan een prettige leefomgeving. Professionals zijn nodig maar ze moeten niet de burgers overschaduwen. Inwoners moeten een stap vooruit zetten en in de buurt aan de slag gaan. De overheid moet juist een stap terugdoen en inwoners de kans geven. Zodat zij zelf kunnen beslissen wat hun wijk of buurt nodig heeft.

Het symposium vormde de start. Meedenken en meedoen over Eigenwijk Apeldoorn? Volg EigenwijksApeldoorn op Facebook en Twitter.

Je kunt het verslag van de masterclass hier downloaden. Wil je een impressie van de dag opdoen? Bekijk dan de foto's of de video