menu

Missie en Visie

 

Missie (waar staan we voor):
Wij maken werk van het vergroten van welbevinden, burger- en buurtkracht.

Visie (waar gaan we voor)
Wij geloven in de talenten van alle mensen en in de kracht van samenwerking en sociale verbindingen. Met elkaar bouwen wij aan een sociale samenleving.

Waarin blinken wij uit
Verbindend zijn (contact maken); Reflectief; Praktisch; Bescheiden (vanuit dienstbaarheid); Eigen(heid), Toegankelijk.

Onze kernwaarden
Maatschappelijk betrokken; Ondernemend; Onafhankelijk.