menu

Privacy

Hoe gaan wij met uw gegevens om?

Aanmeldformulieren

Op onze website maken we gebruik van drie formulieren:

  1. Contactformulier algemeen> wanneer u wilt dat wij contact met u opnemen kunt u hierop aangeven hoe wij contact met u kunnen opnemen. Als het contact is gelegd, wordt dit formulier verwijderd.

  2. Aanmeldformulier Schoolmaatschappelijk Werk > op basis van dit formulier wordt contact met u opgenomen. Als hieruit een traject volgt, wordt een digitaal dossier aangemaakt en wordt het formulier hier opgeslagen. Volgt er geen trajec,t dan wordt het formulier verwijderd uit ons systeem.

  3. Aanmeldformulier Outreachend Team > op basis van dit formulier wordt contact met u opgenomen. Als hieruit een traject volgt, wordt een digitaal dossier aangemaakt en wordt het formulier hier opgeslagen. Volgt er geen traject, dan wordt het formulier verwijderd uit ons systeem. 

Cookies

Op www.stimenz.nl maken we gebruik van cookies. Dat zijn kleine bestandjes met informatie die op uw computer worden geplaatst. Hiermee meten wij het bezoek op onze website en gebruiken de informatie zo nodig om onze website te verbeteren.

Regeling privacy en klachten

Onze regeling wordt op dit moment herzien en zal hier binnenkort worden gepubliceerd.