menu

Project Talent: een uitdaging in vrijwilligerswerk in Apeldoorn

Bij de Participatiewet (2015) en de Wmo wordt een groter beroep gedaan op maatschappelijke deelname. Nadruk ligt hierbij op wat mensen kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. Tevens is een doel om mensen met een uitkering WWB (Wet Werk en Bijstand), die niet in staat zijn om aan het arbeidsproces deel te nemen, wel te stimuleren om zich actief maatschappelijk te ontwikkelen. Dat kan vrijwilligerswerk zijn of een baan.

Wat is Project Talent?

Het Project Talent van gemeente Apeldoorn gaat er van uit dat wie is aangewezen op een WWB uitkering (Wet Werk en Bijstand) talenten heeft die jarenlang onderbelicht zijn door zichzelf en door instanties. Door de mensen te helpen hun talenten te ontwikkelen en deze in te zetten voor de samenleving krijg je een vorm van werkervaring en mogelijk in de toekomst een betaalde baan. Hierdoor wordt eraan bijgedragen dat iedereen meedoet. De verantwoordelijkheid en de eigen kracht van de mensen vormt hierbij het uitgangspunt. Nadruk ligt hierbij op wat mensen kunnen, in plaats van wat zij niet kunnen. In Project Talent werken de gemeente, Stimenz, De Kap en DaAr samen.
Vanwege haar expertise in het 'maatjeswerk' is Stimenz gevraagd uitvoering te geven aan Project Talent in Apeldoorn. Dit doet zij door het aanbieden van een aantal mogelijkheden:
  • Een kortdurende intensieve begeleiding te bieden gedurende drie maanden door een maatschappelijk werk(st)er. Samen met de deelnemer wordt nagegaan waar de interesses en mogelijkheden liggen. Daarna worden deze ingezet op vrijwillige basis voor een organisatie of een activiteit, dit is soms een participatieplek.
  • Voor de duur van maximaal een jaar kan een deelnemer samen met een maatje werken aan het creëren van een structuur tijdens de dag en toe te werken naar vrijwilligerswerk of een participatieplek. Dit om de brug naar vrijwilligerswerk te vergemakkelijken.
  • Voor de duur van zes maanden wordt een scholingsaanbod gedaan in samenwerking met Apeldoorn Pakt Aan, bestaande uit een aantal bijeenkomsten. De scholing is gericht op het ontdekken van de eigen kwaliteiten en de communicatieve vaardigheden waarbij wordt toe gewerkt naar vrijwilligerswerk.
  • In Apeldoorn participatieplekken beschikbaar stellen.
Kortom: Meedenken en Meedoen!  


Meer informatie

Wilt u meer informatie, heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij Project talent? Kijk dan op de website van Talent Apeldoorn