menu

Ik word gediscrimineerd. Wat kan ik doen?

Noord en Oost Gelderland

Wanneer u zich gediscrimineerd voelt, is het goed om hier melding van te maken. U kunt hiervoor terecht bij Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG). Dit antidiscriminatiebureau biedt onder meer: 

  • een luisterend oor
  • advies en ondersteuning
  • bemiddeling bij een discriminatieconflict
  • hulp bij aangifte van discriminatie
  • doorverwijzing naar een andere organisatie of passende klachtenregeling zoals CGB
  • begeleiding en ondersteuning bij lopende procedures
  • voorlichting
  • advies, ondersteuning en voorlichting voor het hele maatschappelijke werkveld

Op basis van meldingen en signalen brengen zij tevens in kaart wat het discriminatieklimaat in de regio Noord Oost Gelderland is.