menu
Activiteiten
In de buurt

Activiteiten

Op zoek naar activiteiten? Kijk op Ontmoet elkaar in Apeldoorn voor alle activiteiten en ontmoetingsplekken....

lees meer
Ouderenadviseur / cliëntondersteuner
Informatie/advies

Ouderenadviseur / cliëntondersteuner

Oudere mensen die op hogere leeftijd nog zelfstandig wonen of mensen die vanwege gezondheidsproblemen hulp of zorg nodig...

lees meer
Maatwerktrajecten
Projecten

Maatwerktrajecten

Bij Intensieve Maatwerktrajecten worden Wwb-jongeren (Wet werk bijstand) die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, duu...

lees meer
Schoolmaatschappelijk werk
Sociaal werk

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werkers (SMW-ers) richten zich op de begeleiding en ondersteuning van leerlingen/studenten in het...

lees meer
OSSO
Projecten

OSSO

OSSO staat voor Op Straat Sportief Ontmoeten. Het project komt in synergie met het jeugd- en jongerenwerk tot uitvoering...

lees meer
Seniorenvoorlichting
Informatie/advies

Seniorenvoorlichting

Veel ouderen zijn niet bekend met regelingen en voorzieningen die er voor hen zijn, of weten niet hoe men op deze voorzi...

lees meer
Hfftig
Projecten

Hfftig

Het project Hfftig is per 1 september 2009 gestart. Het heeft zich inmiddels van project naar methodiek ontwikkeld. Het...

lees meer
Preventieve woonbegeleiding
Sociaal werk

Preventieve woonbegeleiding

Heeft u huurachterstanden en wordt het rondkomen met uw inkomen moeilijk? Wilt u het contact in uw (woon)omgeving ver...

lees meer
Projecten

StimenzWerkt

StimenzWerkt helpt jongeren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hoe dat eruit ziet, verschilt per jongere. So...

lees meer
Artikel 1 Noord Oost Gelderland
Informatie/advies

Artikel 1 Noord Oost Gelderland

Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG) zet zich in ter voorkoming en bestrijding van discriminatie en ongelijke behandeling....

lees meer
Apeldoorn Pakt Aan
Informatie/advies

Apeldoorn Pakt Aan

Apeldoorn Pakt Aan is hét centrum van vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Zij is er voor iedereen die iets te maken h...

lees meer
Sociaal raadsliedenwerk
Informatie/advies

Sociaal raadsliedenwerk

U hebt er in het dagelijkse leven mee te maken: belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen, subsidies, wetten, regelinge...

lees meer
Sociaal cultureel werk
Sociaal werk

Sociaal cultureel werk

Sociaal werkers buurt- en burgerparticipatie, ofwel: sociaal cultureel werkers, zijn erop gericht verbindingen in wijken...

lees meer
Sociaal pedagogisch werk
Sociaal werk

Sociaal pedagogisch werk

In elk stadsdeel is een sociaal-pedagogisch medewerker actief die samen met vrijwilligers van buurthuizen, buurtbewoners...

lees meer
Buurtbemiddeling
Sociaal werk

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren...

lees meer
InHuis
Projecten

InHuis

InHuis verbindt gezinnen in Apeldoorn met elkaar. Soms loopt het in een gezin even niet zo lekker. Dan zijn er andere ge...

lees meer
Welzijn op Recept
Projecten

Welzijn op Recept

Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een positieve draai aan het leven te geven. Mogelijk zijn er kl...

lees meer
Buurtregisseur
Sociaal werk

Buurtregisseur

Goed en plezierig wonen en leven in je buurt is belangrijk. De buurtregisseur kent de wijk, ziet kansen en weet de krach...

lees meer
Jongeren Informatie Punt (JIP)
Sociaal werk

Jongeren Informatie Punt (JIP)

Het JIP is er speciaal voor jongeren. Zij kunnen er met elke vraag terecht. Er komt veel op jongeren af. Voortdur...

lees meer
Algemeen maatschappelijk werk
Sociaal werk

Algemeen maatschappelijk werk

Soms komt u er even niet meer uit. De vragen over het werk, financiën, wonen, in uw relatie of met de opvoeding van...

lees meer
Relatiedesk Apeldoorn hèt startpunt bij (het voorkomen van) relatieproblemen
Informatie/advies

Relatiedesk Apeldoorn hèt startpunt bij (het voorkomen van) relatieproblemen

Een goede relatie met je partner onderhouden is niet vanzelfsprekend. Helaas scheiden er meer mensen dan ooit. Inwoners...

lees meer
Gespreksgroep/training
Sociaal werk

Gespreksgroep/training

Groepswerk is een vorm van maatschappelijk werk waar het accent ligt op het leren. Bijvoorbeeld het leren verwerken van...

lees meer
Sociaal werk

Training voor jonge moeders: Zicht op je Toekomst

Speciaal voor (aanstaande) jonge moeders met een uitkering is er de training Zicht op je toekomst. Tijdens deze training...

lees meer
Opstap
Projecten

Opstap

Opstap is een tweejarig gezinsgericht stimuleringsprogramma voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. De kinder...

lees meer
Outreachend Team
Sociaal werk

Outreachend Team

Het Outreachend Team is er voor dak-/thuisloze en risicojongeren. Het Outreachend Team (OT) biedt individuele hul...

lees meer
Jongerenwerk
Sociaal werk

Jongerenwerk

Stimenz vindt het belangrijk om jeugd en jongeren optimaal voor te bereiden op hun actieve deelname aan de samenleving....

lees meer
Home-Start
Projecten

Home-Start

Home-Start is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ou...

lees meer