menu
Algemeen maatschappelijk werk
Sociaal werk

Algemeen maatschappelijk werk

Soms komt u er even niet meer uit. De vragen over het werk, financiën, wonen, in uw relatie of met de opvoeding van...

lees meer
Veilig thuis
Huiselijk geweld/kindermishandeling

Veilig thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen: kinderen, volwassen, ouderen, slachtoffers en plegers, die hulp nodig hebben omdat ze...

lees meer
Meldpunt Loverboys / jeugdprostitutie
Huiselijk geweld/kindermishandeling

Meldpunt Loverboys / jeugdprostitutie

Aanvankelijk leken de activiteiten van loverboys vooral een probleem van de grote stad, inmiddels worden ook kleinere ge...

lees meer
Artikel 1 Noord Oost Gelderland
Informatie/advies

Artikel 1 Noord Oost Gelderland

Art.1 Noord Oost Gelderland (NOG) zet zich in ter voorkoming en bestrijding van discriminatie en ongelijke behandeling....

lees meer
Echtscheidingsspreekuur
Informatie/advies

Echtscheidingsspreekuur

In de bovenvermelde gemeenten houden wij samen met advocaten een spreekuur echtscheiding. Alle vragen over echtscheiding...

lees meer
Sociaal raadsliedenwerk
Informatie/advies

Sociaal raadsliedenwerk

U hebt er in het dagelijkse leven mee te maken: belastingaanslagen, toeslagen, uitkeringen, subsidies, wetten, regelinge...

lees meer
Seniorenconsulent
Projecten

Seniorenconsulent

De seniorenconsulent verleent diensten die ertoe bijdragen dat de kwaliteit van leven voor senioren optimaal is. Daarbij...

lees meer
Gespreksgroep/training
Sociaal werk

Gespreksgroep/training

Groepswerk is een vorm van maatschappelijk werk waar het accent ligt op het leren. Bijvoorbeeld het leren verwerken van...

lees meer