menu

Apeldoorn Pakt Aan

Apeldoorn

Apeldoorn Pakt Aan is hét centrum van vrijwilligerswerk in Apeldoorn. Zij is er voor iedereen die iets te maken heeft met vrijwilligerswerk, op welke manier ook. Apeldoorn Pakt Aan zet zich in voor:

  • Vrijwilligers
  • Verenigingen, stichtingen en clubs
  • Professionals die mensen naar vrijwilligerswerk doorverwijzen of begeleiden
  • Mensen die vrijwilligerswerk overwegen of daartoe worden uitgenodigd
  • Leerlingen die een Maatschappelijke Stage uitvoeren

Versterken vrijwilligerswerk in Apeldoorn

Door haar brede netwerk legt Apeldoorn Pakt Aan verbindingen tussen (groepen) mensen, met als doel het vrijwilligerswerk in Apeldoorn te bekrachtigen. Apeldoorn Pakt Aan signaleert, verbindt, geeft informatie en advies, deelt kennis en publiceert trainingen en evenementen. Door actieve samenwerking ontstaat er uitwisseling op allerlei gebieden. Hierdoor wordt het vrijwilligerswerk in Apeldoorn sterker.

Afstemmen vraag en aanbod

Apeldoorn Pakt Aan signaleert mogelijkheden om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Daar waar geen aanbod is op de vraag, wordt gezocht naar manieren om het aanbod te creëren. Apeldoorn Pakt Aan bekrachtigt mensen die door vrijwillige inzet iets betekenen voor anderen en stimuleert mensen om mee te doen in de samenleving.

Bijdragen aan ontwikkeling

Apeldoorn Pakt Aan ondersteunt organisaties en vrijwilligers bij hun werk. Via de Vrijwilligersacademie krijgen vrijwilligers de mogelijkheid om zichzelf verder ontwikkelen. Hier worden trainingen uit het hele netwerk gedeeld. De Bestuurdersacademie is voor de vrijwillige bestuursleden van verenigingen en stichtingen. Dit is een gezamenlijk initiatief met de Sportraad.

Meer informatie

Stimenz werkt samen in Apeldoorn Pakt Aan.