menu

Projecten

Spel- en praatgroepen voor kinderen; spelenderwijs werken aan het versterken van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen
Apeldoorn

Spel- en praatgroepen voor kinderen; spelenderwijs werken aan het versterken van sociale vaardigheden en zelfvertrouwen

Stimenz organiseert diverse trainingen en spel- en praatgroepen voor kinderen. Hierin wordt met kinderen gewerkt aa...

Welzijn op Recept
Apeldoorn

Welzijn op Recept

Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een positieve draai aan het leven te geven. Mogelijk zijn er kl...

Sociaal cultureel werk
Apeldoorn

Sociaal cultureel werk

Sociaal werkers buurt- en burgerparticipatie, ofwel: sociaal cultureel werkers, zijn erop gericht verbindingen in wijken...

Outreachend Team
Apeldoorn

Outreachend Team

Het Outreachend Team is er voor dak-/thuisloze en risicojongeren. Het Outreachend Team (OT) biedt individuele hul...

Apeldoorn

StimenzWerkt

StimenzWerkt helpt jongeren om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. Hoe dat eruit ziet, verschilt per jongere. So...

InHuis
Apeldoorn

InHuis

InHuis verbindt gezinnen in Apeldoorn met elkaar. Soms loopt het in een gezin even niet zo lekker. Dan zijn er andere ge...

Preventieve woonbegeleiding
Apeldoorn

Preventieve woonbegeleiding

Heeft u huurachterstanden en wordt het rondkomen met uw inkomen moeilijk? Wilt u het contact in uw (woon)omgeving ver...

Buurtbemiddeling
Apeldoorn, Renkum

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen om burenruzies op te lossen. Getrainde vrijwilligers, de buurtbemiddelaars, luisteren...

Hfftig
Apeldoorn

Hfftig

Het project Hfftig is per 1 september 2009 gestart. Het heeft zich inmiddels van project naar methodiek ontwikkeld. Het...

OSSO
Apeldoorn

OSSO

OSSO staat voor Op Straat Sportief Ontmoeten. Het project komt in synergie met het jeugd- en jongerenwerk tot uitvoering...

Zo werkt Opstap
Apeldoorn

Zo werkt Opstap

Ouders krijgen materiaal mee om thuis samen met hun kind te spelen en te oefenen. Contactmedewerkers van Opstap begeleid...

Seniorenconsulent
Oldebroek

Seniorenconsulent

De seniorenconsulent verleent diensten die ertoe bijdragen dat de kwaliteit van leven voor senioren optimaal is. Daarbij...

Home-Start
Apeldoorn

Home-Start

Home-Start is een programma dat door middel van vrijwilligers ondersteuning, praktische hulp en vriendschap biedt aan ou...

Sociaal pedagogisch werk
Apeldoorn

Sociaal pedagogisch werk

In elk stadsdeel is een sociaal-pedagogisch medewerker actief die samen met vrijwilligers van buurthuizen, buurtbewoners...

Jongerenwerk
Apeldoorn

Jongerenwerk

Stimenz vindt het belangrijk om jeugd en jongeren optimaal voor te bereiden op hun actieve deelname aan de samenleving....