menu
Buurtregisseur

Buurtregisseur

Apeldoorn

Goed en plezierig wonen en leven in je buurt is belangrijk. De buurtregisseur kent de wijk, ziet kansen en weet de kracht van mensen te vinden.

Samen met de werkers in de wijk, het welzijnsteam, wordt er met bewoners en andere partners gewerkt aan een sterke en bruisende buurt waar bewoners zoveel mogelijk zelf aanpakken en oplossen. Verbinden is het uitgangspunt van het welzijnsteam.

Verbeteren leefbaarheid

De buurtregisseur werkt intensief met bewoners en partners samen in buurten waar de leefbaarheid onder druk staat. Op basis van een gezamenlijke analyse wordt hier tijdelijk extra aandacht gegeven.
Juist in deze buurten is contact tot achter de voordeur het uitgangspunt om de kracht van bewoners te vinden en in te zetten. Samen worden de ambities van de buurt in kaart gebracht en een concrete aanpak afgesproken. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt. Uitgaan van kansen waarmee problemen worden aangepakt. Er is respect voor het tempo van de buurt.
 

Gebruikmaken van elkaars talenten en kracht

Het zorgen voor elkaar en gebruikmaken van elkaars talenten en kracht vermindert het beroep op professionele instellingen en verbetert tegelijk ook de leefbaarheid. De buurtregisseur heeft een helikopterview en weet de kracht van mensen en informele netwerken in de wijk goed in te zetten. Door slim te verbinden en te verwijzen worden grote effecten bereikt die vooral door mensen zelf worden gerealiseerd.
Het werken in de buurt met bewoners vraagt om creativiteit en passie, maar ook om ruimte voor de werker om zelf keuzes te maken en het soms anders te doen.

Meer informatie

Wilt u net als wij ook een buurt waar je op een prettige manier met elkaar woont en leeft?
Wilt u meer weten over wat wij doen? Of misschien zelf of met andere buurtbewoners een steentje bijdragen aan uw buurt?

Neem dan contact op met één van de buurtregisseurs in uw buurt: