menu

Hfftig

Apeldoorn

Het project Hfftig is per 1 september 2009 gestart. Het heeft zich inmiddels van project naar methodiek ontwikkeld. Het is bedoeld voor jongeren van 13-23 jaar die vastlopen en met een duwtje of steuntje in de rug weer verder kunnen.

Aan de slag

De jongere gaat maximaal een jaar met een vrijwillige coach aan de slag om doelen te behalen.
Hfftig levert onder andere een bijdrage aan het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, het vinden van passend werk, het invullen van vrije tijd, het op orde krijgen van financiën, het vergroten van (sociaal) netwerk, zelfvertrouwen en de zelfredzaamheid van jongeren.

Participatie en eigen oplossingen

Hfftig helpt jongeren op weg naar participatie en het vinden van eigen oplossingen. De methode is effectief: de kracht ligt in de persoonlijke aandacht van iemand die los staat van de eigen omgeving en geen hulpverlener is.

“Mijn coach heeft geholpen mijn steentjes bij elkaar te vinden en er één geheel van te maken, zodat ik nu een stevige fundering heb”, aldus een 20-jarige deelnemer.

Meer informatie

Ga voor meer informatie naar de website van Hfftig