menu
Outreachend Team

Outreachend Team

Apeldoorn

Het Outreachend Team is er voor dak-/thuisloze en risicojongeren.

Het Outreachend Team (OT) biedt individuele hulpverlening aan dak-/thuisloze en risicojongeren van 18 tot en met 23 jaar,  die op minstens drie leefgebieden problemen ervaren. Vaak hebben ze:

  • geen eigen onderdak
  • geen inkomsten en/of finaciële problemen
  • last van (lichte) psychische klachten
  • te kampen met problematisch middelengebruik
  • geen (gezond) sociaal netwerk

Wat doet het Outreachend Team?

Het Outreachend Team reikt uit. Dat houdt in dat wij naar buiten gaan, de straat op, naar plekken waar (dak- en thuisloze) jongeren zich vaak begeven: in buurtcentra, leegstaande panden, op straat, in de coffeeshop of op andere openbare plekken in de stad. Daar leggen we contact met jongeren die zijn vastgelopen op drie of meerdere leefgebieden. Dit eerste contact vormt vaak de basis voor verdere hulp. Een dergelijk traject duurt ongeveer drie tot negen maanden.

Aanmelden via het aanmeldformulier
Het Outreachend Team handelt op eigen initiatief, maar ook na tips van anderen. Het team werkt zonder indicatie. Jongeren kunnen ook rechtstreeks door een instantie bij het OT worden aangemeld. Dit kan via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Outreachend Team Stimenz

Het Outreachend Team van Stimenz bestaat uit: Marco Betman en Stijn Nijhof. Het OT is te bereiken via:

 Locatie  Asselsestraat 65, Apeldoorn 
 Tel.  088 - 784 62 22
 E-mail  otapeldoorn@stimenz.nl
 Facebook  JongerenTeam.Apeldoorn

Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de OT-medewerkers:

 Marco Betman  088 - 784 62 61
 Stijn Nijhof  088 - 784 63 08
   

 

Aanmeldformulier
Outreachend Team (OT)

We hebben uw aanmelding ontvangen en streven ernaar om binnen 1 week contact te leggen met cliënt en/of verwijzer
 Gegevens jongere 

Leefgebieden (wat is er mis en kan er mis gaan)

Zorg / hulpverlening

Geef hieronder aan welke hulp- en dienstverleners tot nu toe bekend zijn bij het gezin.
Geef met een * aan welke hulpverleners en privéondersteuners op dit moment actief zijn.

voeg een zorg / hulpverlening formulier toe
 Bij verwijzing