menu

Vrijwilligers

Vrijwilligers en actieve burgers zijn belangrijk. Zij dragen bij aan sociale verbindingen in wijken, buurten en dorpen. Stimenz werkt dan ook nauw samen met vrijwilligers en actieve burgers. Daarmee bouwen we samen aan een sociaal sterke samenleving.

Stimenz ziet vrijwilligers en actieve burgers terug op alle gebieden waarop zij werkzaam is. Ze zetten zich in bij buurt- of jongerencentra, zijn actief als taalmaatje of buddy of geven voorlichting aan ouderen. Ze organiseren activiteiten en evenementen in hun eigen omgeving, zijn actief als jongerencoach of ondersteunen tijdelijk een gezin. Ze geven trainingen aan andere (bestuurlijk-) vrijwilligers, helpen bij het invullen van formulieren of geven taalondersteuning aan ouders en kinderen. Kortom: vrijwilligers en actieve burgers zijn overal, en absoluut onmisbaar.

Wilt u meer weten of heeft u zin om zelf vrijwilligerswerk te doen? Hieronder vindt u meer informatie.

 • Apeldoorn Pakt Aan is een brede, interactieve plek voor en over vrijwilligerswerk in gemeente Apeldoorn. Hier vindt u vacatures, activiteiten en evenementen, een talentenscan en het laatste nieuws op het gebied van vrijwilligerswerk. Een plek voor alle vragen op het gebied van vrijwilligerswerk in gemeente Apeldoorn. Meer weten? Lees hier verder of kijk op www.apeldoornpaktaan.nl.

 • Bij Buurtbemiddeling gemeente Apeldoorn werken 25 buurtbemiddelaars en bij gemeente Renkum 10 buurtbemiddelaars. Zij doen hun werk op vrijwillige basis. Onze buurtbemiddelaars krijgen een professionele training buurtbemiddeling en worden steeds bijgeschoold. Interesse om buurtbemiddelaar te worden? Stuur dan een mail  naar apeldoorn@buurtbemiddeling.nu voor Apeldoorn of  renkum@buurtbemiddeling.nu voor Renkum, dan neemt de coördinator contact met u op.
 • MaatjesApeldoorn koppelt en begeleidt vrijwilligers (maatjes) en deelnemers binnen gemeente Apeldoorn. Deelnemers zoeken een maatje om hen te helpen, stimuleren en activeren (waar mogelijk) bij hun ondersteuningsvraag. Er zijn maatjes voor verschillende levensgebieden. U kunt bijvoorbeeld taalmaatje worden, begeleiding bij ziekte bieden of samen sociale activiteiten ondernemen. Meestal duurt een traject een jaar. Hierin wordt maatwerk geboden. Meer weten? Kijk op www.maatjesapeldoorn.nl.

 • Home-Start ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met ten minste één kind tot zeven jaar. De gezinnen geven zélf aan op welke gebieden zij steun wensen: hun vragen staan centraal. Home-Start wil met het programma het zelfvertrouwen van ouders vergroten en hun sociale relaties versterken. Meer weten? Lees hier verder.

 • InHuis verbindt gezinnen in Apeldoorn met elkaar. Soms loopt het even niet zo lekker in een gezin, om wat voor reden ook. Een (vrijwillig) steungezin kan dan uitkomst bieden. Dit kan zijn: door een van de kinderen een dag(deel) thuis op te vangen, zodat de ouders wat rust krijgen. Of: door leuke dingen te doen met de kinderen, zodat er wat extra aandacht voor hen is. Zo wordt het gezin ontlast, zolang als dat u samen nodig vindt. Meer weten? Lees hier verder.

 • Opstap ondersteunt jonge kinderen (4-6 jaar) bij hun (taal)ontwikkeling. Ouders oefenen gedurende twee jaar dagelijks met hun kind via een speciaal ontwikkeld leer- en spelprogramma. Kinderen vergroten hierdoor hun kansen op school. Daarnaast versterkt het de band tussen ouders en kinderen. Ook de ouders zelf ontwikkelen zich, doordat ze meedoen aan themabijeenkomsten en begeleiding krijgen vanuit Opstap. Vrijwilligers zijn hierbij van harte welkom. Meer weten? Lees hier verder.

 • Seniorenvoorlichting wordt aangeboden aan alle ouderen (70+) in gemeente Apeldoorn. Veel ouderen zijn niet bekend met of vaardig in de regelingen en voorzieningen die er voor hen zijn. Tijdens een eenmalig, vooraf aangekondigd huisbezoek geven getrainde (oudere) vrijwilligers voorlichting over regelingen, voorzieningen en diensten. Desgewenst geven ze ook gerichte informatie en advies. Meer weten? Lees hier verder.

 • Hfftig is er om jongeren (13-23 jaar) die vastlopen een steuntje in de rug te geven. Samen met een vrijwillige coach gaat de jongere maximaal een jaar aan de slag om vooraf vastgestelde doelen te behalen. Hfftig draagt actief bij aan meer zelfvertrouwen en zelfredzaamheid bij de jongere, het vergroten van het (sociaal) netwerk, leren omgaan met financiën, goede vrijetijdsbesteding en het vinden van passend werk. Daarnaast helpt Hfftig mee om vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen. Meer weten? Lees hier verder of kijk op de website van Hfftig.

 • Skill-Ability is een netwerk voor jongeren van 15-30 jaar in Apeldoorn. Zet je talent in voor je Apeldoornse stadsgenoot! Naar www.skillability.nl

 • Your Cube: Apeldoornse jongeren, van 14 tot 27 jaar oud, kunnen bij Stimenz terecht voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Meer informatie: www.skillability.nl/yourcube/
 • Stimenz is actief binnen de ontmoetingsplekken en de jongerencentra in Apeldoorn. Vrijwilligers zijn van harte welkom om te ondersteunen bij de diverse activiteiten die hier plaatsvinden.

Kortom: er is genoeg te doen! Weet u al waar uw interesse naar uitgaat? Neem dan rechtstreeks contact op met de betreffende dienst. Komt u er niet uit en wilt u graag wat hulp? Neem dan contact op met Apeldoorn Pakt Aan via info@apeldoornpaktaan.nl of kijk op www.apeldoornpaktaan.nl.