Naar hoofdcontent

Kinderen vaak de dupe van vechtscheiding - gemeente Voorst zet ook in op de Relatiedesk

27-11-2023
Verhalen uit de praktijk
Aldo Huiskamp 3

De Relatiedesk van Stimenz is hét startpunt bij (het voorkomen van) relatieproblemen en scheiding. Onlangs is de Relatiedesk ook van start gegaan in Voorst in opdracht van de gemeente. De Relatiedesk geeft advies aan inwoners die problemen willen voorkomen, twijfels hebben over hun relatie of willen weten hoe ze een scheiding het beste kunnen regelen. Ze bieden een onafhankelijk en kosteloos advies. Het aanmelden in de gemeente Voorst is laagdrempelig. Inwoners kunnen zelf afspraak plannen via app, telefonisch of via de website van de gemeente.

Aldo Huiskamp is sociaal werker Jeugd en werkzaam in het team Stimenz Voorst. Naast zijn functie als schoolmaatschappelijk werker in Voorst is hij ook werkzaam voor de Relatiedesk. “Een belangrijk doel is het voorkomen van een vechtscheiding. Een vechtscheiding heeft veel impact op ouders maar ook op kinderen. In de praktijk merken we dat dit erg vaak aan de orde is in de caseload van kinderen met problemen. Vechtscheidingen zijn over het algemeen intensieve trajecten waar veel opgekropte emoties spelen. Door de strijd en spanning tussen ouders is een vechtscheiding tijdrovend en complex en zijn kinderen vaak de dupe.

Vanuit de Relatiedesk denken we met mensen mee zodat ze helder krijgen welke weg het beste is. Als de uitkomst van de gesprekken is dat men als stel niet samen verder kan of wil, dan kijken we mee naar hoe verder en welke keuzes men kan maken. De gesprekken worden gevoerd door een sociaal werker (relatiedeel) en een mediator (praktisch en juridisch aspecten). Onze ervaring is dat beide partijen zich gehoord en gezien voelen door samen het gesprek te voeren en samen de richting te bepalen.

Als er kind(eren) bij betrokken zijn, wijzen we ouders erop hun kind(eren) op de voorgrond te zetten. Dus wat te doen zodat een kind geen speelbal wordt en er zo min mogelijk last van heeft. Maak goede afspraken in het ouderschapsplan en bespreek hierbij zoveel mogelijk dingen over de omgangsregeling, opvoeding, financiën en opvoedingsissues (zoals omgaan met mobiel, uitgaan, zakgeld, school, etc.).”

Aldo benadrukt het nogmaals: “Vechtscheidingen zijn ongrijpbare, tijdrovende en ingewikkelde trajecten. Energievretend voor ouders en kind en ook voor de professional. De kracht van de Relatiedesk is om dit te voorkomen. Dat moet je willen vanuit sociaal aspect, dus in het belang van ouders en kind. En ook vanuit maatschappelijk oogpunt is het belangrijk deze intensieve trajecten te voorkomen waar vaak verschillende professionals uit verschillende organisaties bij betrokken zijn.”